EN score
volume_up
{Substantiv}

score (auch: bald facts)
score (auch: bruise, chafing, scoring, scrape)
volume_up
karcolás {Subst.}
score (auch: cause, ground, motive, occasion)
volume_up
ok {Subst.}
score (auch: chafing, gall, graze, lesion)
Their bodies ran red rivulets from scores of cuts and scratches.
Testüket több tucat repedés és horzsolás borította, patakokban folyt a vér belőlük.
score (auch: chase, furrow, gouge, groove)
volume_up
barázda {Subst.}
score (auch: chase, gorge)
volume_up
hornyolat {Subst.}
score (auch: chase, furrow, rifling, twist)
score (auch: chase, cove, drift, furrow)
volume_up
vájat {Subst.}
score (auch: check, invoice)
volume_up
számla {Subst.}
score (auch: chop, cut, cutting, laceration)
volume_up
vágás {Subst.}
score (auch: cue, indication, mark, sign)
volume_up
jel {Subst.}
There were a score of blipssome stationary, some moving, but all well away from the Freya.
Tucatnyi jel volt a képernyőőn, némelyek álltak, némelyek mozogtak, de mind jó messze a Freyától.
score (auch: cut, furrow, incision, notch)
score (auch: cut, edge, engraving, incision)
volume_up
metszés {Subst.}
score (auch: dent, gouge, groove, indent)
volume_up
rovátka {Subst.}
score (auch: dot, full stop, item, period)
volume_up
pont {Subst.}
%1 pont: az összes kapott pontszám ezen a szinten
Nos, ez lehetett a második szerzett pont.
A pont még nem dőlt el.
score (auch: engraving)
volume_up
véset {Subst.}
score (auch: furrow, gorge)
volume_up
vápa {Subst.}
score (auch: ground, impulse, inducement, motion)
volume_up
indíték {Subst.}
score (auch: hock, indebtedness)
volume_up
adósság {Subst.}
score (auch: issue, matter, query, question)
volume_up
kérdés {Subst.}
Ezután az a kérdés, hogy mi az eredmény itt.
The same question was being asked, but not answered, in a score of offices across America and Europe that unquiet Saturday morning.
Ugyanez a kérdés merült fel és maradt válasz nélkül ezen a nyugtalan szombat délelőőttön Európa és Amerika számos hivatalában.
score (auch: marking, reading, signal, token)
volume_up
jelzés {Subst.}
score (auch: matter, object, subject, theme)
volume_up
tárgy {Subst.}
score (auch: notch, recess, scoring, tally)
volume_up
rovás {Subst.}
score (auch: point)
score
volume_up
bevájás {Subst.}
score
score
volume_up
gólszám {Subst.}
score
score
score
volume_up
húsz {Subst.}
When the alien sun smoldered westward, there were about a score of English dead.
Mire a Tharixan napja a bolygó nyugati részén lebukott a látóhatár alá, húsz angol katona feküdt holtan a csatatéren.
He was born in Kashgar and he knows a score of local dialects and languages.
Kashgarban született és vagy húsz helyi dialektust és nyelvet ismert.
A score of seared aspens, as brittle as charcoal, imprinted a stark geometry on the dismal sky.
Húsz-huszonöt faszén keménységűre égett nyárfa meredt fekete karomként a fenyegetően szürke égbolt alján úszó felhők felé.
score
volume_up
jelzet {Subst.}
score
score
score
Az utolsó szettben a pontarány 3:3 volt.
score
The two at dice or cards; (Tennis) state of score (40 all, games all) at which either party must gain two consecutive points or games to win.
deuce fn. kettes kártyában vagy kockában (tenisz) az a pontállás, ahonnan valamelyik versenyzőnek két egymást követő pontot vagy játékot kell nyernie.
score
volume_up
pontszám {Subst.}
%1 pont: az összes kapott pontszám ezen a szinten
Ez volt a legnagyobb pontszám.
Név Szint Pontszám Dátum
score
score
score (auch: windfall)
score

Beispielsätze für "score" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAthan was also a prolific family: there were a score of sons, nearly all legitimate.
Azután elmeséli a kalandját az útonállóval, akinek varázskard volt a birtokában.
EnglishIt was like keeping score for Clark, like some sort of horrid gladiatorial game.
Clark mintha valami iszonyú gladiátorjátékokon jegyezte volna a találatokat.
EnglishTheir old house off Hollywood Boulevard was home to a score of unemployed actors.
Egész csomó munkanélküli színész talált otthonra régi házukban a Hollywood bulváron.
EnglishI believe it will be not too long before we get good news from America on this score.
Hiszem, hogy nemsokára Amerikából is jó híreket fogunk kapni ezzel kapcsolatban.
EnglishEach time a pass is made, the score is totaled, and the winner takes the pot.
Minden körben összeadják az eredményt, és a győztes viszi az edény tartalmát.
EnglishThis information was sent to the score-keeping computer at Tea Clipper Control.
Ennek eredményeként aztán szimulálni tudták a földön a valós gyakorlatokat.
EnglishA score of flames burst out from the backs of Dagenham's men as they followed.
Dagenham embereinek hátából is fénysugarak törtek ki, ahogy követték a nőt.
EnglishSmall neat figures - careful addition and subtraction - that is Miss Meredith's score.
Apró, gondos számok, figyelmes összeadás és kivonás ez Meredith kisasszony írása.
EnglishI was right on that score as well, but Millgate and the others prevailed.
Biztos voltam benne, hogy ennek csak halálos fegyverkezési hajsza lehet a vége.
EnglishYou score one good wave at Pipe Masters... and you'll get sponsored just like her.
Elkapsz egy csodás hullámot a bajnokságon... és téged is szponzorálni fognak, mint őt.
EnglishUnlikely; there were a score of better ways of passing coded information.
Nem valószínű, számos jobb útja-módja van a rejtjelezett üzenetek továbbításának.
EnglishYou should feel exultation in that you have more than evened the score.
Örvendezned kellene, amiért kiegyenlítetted a számlát, sőt, ennél sokkal többet tettél.
EnglishTo get a perfect score on my next SAT I needed to improve my verbal score by 60 points.
A tökéletes szintfelmérő vizsgához 60 ponttal kellett fejlesztenem a szókincsemet.
EnglishHow are you gonna give a proper score... if your head is down during a move ?
Hogyan fog így megfelelően pontozni... ha lefelé néz a gyakorlat közben ?
EnglishHe sat in front of Simple Simon and once again began to add up the score.
Itt ült megint a Surmó Simon előtt, és számolta a mérkőzés eddigi eredményét.
EnglishYwain was obviously furious at the indignity but she held her tongue on that score.
Ywain nyilván haragra gerjedt e megaláztatás miatt, ám fékezte a nyelvét.
EnglishA score of leathery-winged beasts were crossing the valley at one end, far to their right.
Egy csapatnyi bőrszárnyú lény repült át a völgy felett, tőlük jobbra, a távolban.
EnglishWhat score did we get on the eighteenth hole of the miniature golf course last night?
Mennyi pontot ütöttünk a minigolfban a tizennyolcadik lyuknál tegnap este?
EnglishI have no more concern about it, but on the score which you hinted at before, madam.'
Én ezzel nem törődtem, csak azzal a részével, amire maga az imént célzott.
EnglishI had come to an entire score of conclusions as to why these people were not part of Nature.
Rengeteg érvem volt már, hogy ezek a lények miért nem sorolhatók a természethez.