"rump" Ungarisch Übersetzung

EN

"rump" auf Ungarisch

volume_up
rump {Subst.}

EN rump
volume_up
{Substantiv}

rump (auch: tail, arse)
volume_up
far {Subst.}
rump (auch: bottom, stand)
rump (auch: breech, quarter, rear, haunch)
rump (auch: end, leftover, remainder, remains)
volume_up
maradék {Subst.}
rump (auch: expiration, tip)
rump (auch: fraction, fragment, scrap, shred)
volume_up
töredék {Subst.}
rump (auch: rump-steak)

Synonyme (Englisch) für "rump":

rump

Beispielsätze für "rump" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTak-ing a deep breath of the sharp air, he slapped the horse's rump and roared.
Mélyet lélegzett a pengeéles levegőből, rácsapott a ló tomporára és kiáltott egyet.
EnglishHe kind of paddled along, pulling himself with his front paws, dragging his rump.
Úgy vánszorgott, hogy mellső mancsain húzta maga után a hátsó felét.
EnglishHe rubbed his rump and sat on the twister so that he fell in the grass.
Megdörzsölte a farát, s leült a billegő fatönkre, ahonnét újra rögtön lefordult a fűbe.
EnglishTo the side rode Prince Brezante on an enormous bay gelding with a peculiarly large high rump.
Brezante herceg a hintó mellett lovagolt egy hatalmas termetű és farú pej csődörön.
EnglishNeko backpedaled away from Kham, tripping over a tangle of sticks, and landing on his rump.
Neko elhátrált Kham elől, de megbotlott egy gyökérben és hanyatt vágódott.
EnglishProtruding from the rump of this strange creation was a long and floppy tail with a puff on the end.
A különös lény ülepéből hosszú, petyhüdt farok csüngött le, a végén szőrpamaccsal.
EnglishShe caught a glimpse of Louise's round rump darting into a door on the right, and she followed.
Megpillantotta Louise kerek hátsófelét, amint a nő bemegy egy ajtón jobbra, és követte.
English'Make us some coffee,' he said, and slapped her lightly on the rump.
Csinálj egy kis kávét! mondta, és gyengéden Donna hátsójára ütött.
EnglishAs she raised herself, he slipped his hands under her, grabbed her rump, held her to him.
A férfi a nő törzse alá dugta a karját, és magához szorította.
EnglishSparhawk patted his rump familiarly and went back forward.
Sparhawk szeretettel megveregette a nyakát, aztán visszament a többiekhez.
EnglishHe thought longingly of such things as good rump steaks, juicy chops, and large masses of fried potatoes.
Vágyakozva gondolt olyan dolgokra, mint a rumpsteak jó sok sült burgonyával.
EnglishPour it hot over a four-pound rump roast, rolled and tied, in a deep bowl.
Két kilogramm hátszínt csavarj unk össze és kötözzünk át.
EnglishYou want a real pig, said Robert, still caressing his rump, because you've got to kill him.
Egy igazi malac kellene mondta Robert, aki még mindig a hátát tapogatta , amelyet meg lehetne ölni.
EnglishAnd there he is, with this horrible electrical box on his rump in this fantastic, decrepit palace.
Íme, itt van, azzal a szörnyű elektromos dobozzal a farán, ezen a fantasztikusan omlatag helyen.
EnglishThe devil Luxury with his fat rump and potato finger ...
Fényűzés-ördög kövér hátsófelével és krumpliujjával...
EnglishShe rolls over and turns her great round rump to Garp.
Vállat rántott, aztán a fenekét fordította Garp felé.
EnglishHe kept turning his head while Pete Nichols centered the video on this rump religious meeting in a narrow, dirty street.
Míg beszélt, Pete Nichols a szűk, koszos utcán rögtönzött istentiszteletet vette a kamerájával.
English974 Praf clung to his back, her body laid along his from nape to rump, her wings wrapped round his chest.
974 Praf a hátába kapaszkodott, teste a férfi tarkójától a csípjéig ért, szárnyával szorosan átölelte a mellkasát.
EnglishOur friend here says that his signal to pass on the information is that he runs his hand across your rump.
Ez a barátunk itt azt mondja, az információ átadásakor jelzése mindig az volt, hogy kezét végigfuttatta a maga fenekén.
EnglishThat is because I have no sores on my rump.
- Ez azért van, mert nincsenek a hátsómon fekélyek.