"righteous" Ungarisch Übersetzung

EN

"righteous" auf Ungarisch

EN righteous
volume_up
{Adjektiv}

righteous (auch: fair, frank, honest, just)
Cale had encountered at least two before: the Righteous Man, and Jurid Gauston.
Ezt megelőzően már volt dolga két őrülttel: a Tisztességes emberrel, és Jurid Gaustonnal.
If you were really so righteous, it'd be you in that thing.
Ha tényleg olyan tisztességes lennél, most Te lennél ebben a valamiben.
Faith didn't have to make a man weak or mad, though it often didhe thought of Gauston, The Righteous Man, Verdrinal, and that fool Sephris.
Bár a vakhit gyakran valóban megőrjíti az embert, ahogy az Gauston, a Tisztességes ember, Verdrinal vagy éppen Sephris esetében történt, az ellenkezője is igaz.
Be always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
Ah, well, you're a righteous woman, Jane Marple, and right must prevail.
No, hiába, Jane Marple, maga igazságos teremtés, és az igazságnak győznie kell.
he was sometimes That Fuckhead Grillo, or Grillo the Righteous, but always Grillo.
Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta, kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta, nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo, vagy Grillo, az Igazságos, de mindig Grillo.
righteous (auch: fast, just, proper, sincere)
volume_up
igaz {Adj.}
Well, then they said, "Do you believe that God speaks to us through his righteous prophets?"
Ekkor megkérdezték: "Hiszed-e, hogy Isten szól hozzánk az Ő igaz prófétáin keresztül?"
You've never felt the purity of a righteous cause.
Sohasem érezted az igaz ügy tisztaságát.
Be always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
righteous (auch: just, justifiable, legal, right)
volume_up
jogos {Adj.}
trombitálta Hartnell kisasszony jogos felháborodással.
They've also saved me from my righteous anger by offering insights into this third way.
Egyúttal megmentettek jogos dühömtől azáltal, hogy egy harmadik utat mutattak.
A righteous desire for justice had driven him before.
Az igazságszolgáltatás jogos óhaja vezette idáig is.

Beispielsätze für "righteous" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English(Laughter) No, not because I'm some self-righteous, goody-two shoes foodie.
(Nevetés) Nem, nem azért, mert egy önelégült, szenteskedő, kétlábú ínyenc vagyok.
EnglishThere was a terrifying expression of righteous anger graven on her face.
Mami izzó szemmel nézett Carrie-re, arcára vésve a szent harag irtóztató vonásai.
EnglishBut this righteous anger seems always to lead to an irresistible compulsion to act.'
Ez az igazi harag viszont úgy tűnik, mindig egy ellenállhatatlan kötelesség felé vezet
EnglishBluster and self-righteous arrogance disguising deep-seated insecurities.
Hetvenkedés és öntelt arrogancia leplezi a mélyen gyökerező bizonytalanságot.
EnglishShe looked strange for a little girl, half sad and half self-righteous.
Borzasztó koravénnek látszott, mintha egyszerre lett volna szomorú és álszent.
EnglishThe righteous anger that flooded Dylan washed before it all fear regarding his own safety.
A jogosan érzett düh erősebb volt, mint saját biztonsága felett érzett aggodalom.
EnglishI think you look like a David, you know, righteous and clean living and all of that.
Te egy olyan igazi David vagy, tudod, erényes, tiszta életű meg a többi!
EnglishMichael pushing devils into hell, angry righteous.
Talán mert ez Szent Mihály, aki erényes haragjában letaszítja az ördögöket a pokolba.
EnglishShe wanted strength, both from me and the Evil Doer whom she took with righteous coldness.
Kellett neki az erő, az enyém és a gonosztevőké, akiket erényes hidegséggel ölt meg.
EnglishSome self-righteous speech, no doubt, on the frailty of human endeavor.
Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról.
EnglishShe said in her most righteous voice: We must all be brave, mustn't we?
Majd a legkenetteljesebb hangján leszögezte: Most mindannyiunknak bátorságra van szüksége.
EnglishThey shouted angrily, as righteous in their outrage as churchgoers
Úgy érezte, ha akár egyetlen perccel tovább kell bent maradnia, felrobban.
EnglishRight then I didn't think about anything except getting the righteous fuck out of there.
Akkor nem törődtem semmi mással, csak hogy elhúzzak onnan a búsba.
English'I like to see your righteous heat, James, but let me point out to you that dagos will be dagos.
Miért remegjen szegény asszony egész életében, hogy valahonnan előkerülhetnek a levelei.
English`Oooh, look what you've done, you angry father, you righteous parent!'
Óóóó, most nézd, mit csináltál, te haragos apa, te erényes szülő!
EnglishMy fatherthe self-righteous, sanctimonious, fucking bastardcut me off as if I was a dead limb on a tree.
Addig van még három napod, de tudatni akartuk veled idejében, hogy fel tudj készülni.
EnglishContempt, of course, can lead to a sense of righteous domination that includes sexual exploitation.
A tiltott kapcsolatok közé a szexuális kontaktus is beletartozott.
EnglishBlore said: Hearts as hard as flints, these righteous spinsters!
Az efféle erényes vénkisasszonyoknak kőszívük van mondta Blore.
EnglishThere were many more religious pictures here, but there were more lambs and fewer scenes of righteous wrath.
Itt is lógtak vallásos képek, de több báránnyal és kevesebb szent haraggal.
EnglishAnd Emily Brent, placid and righteous, sat knitting.
És Emily Brent, a jóságos és erényes Emily Brent csak ült, és kötögetett.