"right back" Ungarisch Übersetzung

EN

"right back" auf Ungarisch

EN right back
volume_up
{Substantiv}

1. Sport

right back (auch: right guard)

Beispielsätze für "right back" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDenny knelt beside her, and with a thick thumb peeled back the right eyelid.
Denny letérdelt Telda mellé, és vastag hüvelykujjával felhúzta a kisfiú szemhéját.
EnglishBut it sure seems like we're going right back to where we sunk that German ship.
De az biztos, hogy most éppen arra tartunk, amerre azt a német hajót elsüllyesztettük.
EnglishHowever hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.
Bármekkora erővel lódította is magát a jobb oldalára, mindig visszagurult a hátára.
EnglishI have to talk to some people at headquarters, and they'll probably send me right back.
Beszélnem kell néhány emberrel a központban, és utána valószínűleg hazaküldenek.
EnglishI'd like to take a look around the back room right there, the one with all the locks.
Szeretnék körbe nézni abban a szobában, aminek az ajtaját az a rengeteg lakat zárja.
English'That's right, Duds,' Henry reached back and briefly squeezed Duddits's cold hand.
- Ez igaz Duds - nyúlt hátra Henry, és megszorította Duddits hideg kezét.
EnglishHer right hand was cocked back, another of the shurikens ready to throw.
Jobb karját hátrahajlította, készen arra, hogy elhajítsa a következő shurikent.
EnglishAnd from the expression on your face, I think I may be right back there soon.
És a maga arckifejezéséből ítélve lehet, hogy rövidesen megint ott leszek.
EnglishStep outside of your shoes that you're in right now and step back into your normal shoes.
Felejtsd el egy kicsit, azt hogy te ki voltál most és térj vissza saját magadhoz.
EnglishThe charred remains of a car were limned in flame to the right of the back door.
Egy autó elszenesedett maradványait világították meg a lángok a hátsó ajtó jobb oldalánál.
EnglishHe lifted the receiver, and quickly whispered, Reggie, call me right back.
Felvette a telefont, és azt suttogta gyorsan: -Reggie, hívj vissza később.
EnglishClark went in the room only long enough to use the bathroom before heading right back out.
Csak annyi időre ment be a szobába, míg használta a mosdót, s már jött is ki.
EnglishHe'd give me a little right-back-atcha, then go on gobbling up the drifts with the snowblower.
Õ pedig jelezte, hogy minden oké, azután etetni kezdte a hómaróval az akadályt.
EnglishSudhir, on the other hand, got right back -- walked down to the housing project.
Sudhir viszont egyenesen visszament -- elgyalogolt a lakótelepre.
EnglishOn the right was the unlatched back door the Mercedes and maybe freedom.
És jobbra a szabadon lengő ajtó, amely mögött ott a Mercedes... és talán a szabadság...
EnglishOnce he asked quietly if she was all right, and she nodded back to him without speaking.
Egyszer halkan megkérdezte, jól van-e, amire Amberle szótlanul bólintott.
EnglishWell, he's looking for Quinn, says they need Quinn back there right away.
Quinnt keresi, azt mondja, haladéktalan szükségük van Quinnre odakint.
EnglishWe lost contact with four-five Fox right after he crossed back onto the airway, Beech asked.
- Elvesztettük abban a pillanatban, hogy kilépett a légifolyosóról -válaszolta Beech.
EnglishStill, she got a knife in her back all right, said Mr. Rafter brutally.
Ennek ellenére nagyon szépen beleszúrtak egy kést a hátába mondta Mr. Rafiel brutálisan.
English'I'll be right back,' Dylan said, with no intention of keeping that promise.
Mindjárt visszajövök - szólt Dylan, de egyáltalán nem állt szándékában betartani az ígéretét.