"right away" Ungarisch Übersetzung

EN

"right away" auf Ungarisch

EN right away
volume_up
{Adverb}

He demands to see the manager, calls you names, then right away apologizes?
Követeli az üzletvezetőt, magát sértegeti, aztán azonnal bocsánatot is kért?
I want that useless meat buried deep in the landfill, and right away.
Azt akarom, hogy azt a haszontalan hústömeget azonnal ássák el a szeméttelepen.
It is important that they should be approved right away.
Fontos, hogy ezeket azonnal jóváhagyják.
right away (auch: instantly, presently, promptly, pronto)
I arrived there in September 2008, and pretty much started to work right away.
2008 szeptemberében érkeztem oda s nagyjából rögtön elkezdtem dolgozni.
He expected Seth to shoot at him, but not to kill, at least not right away.
Arra számított, hogy Széth rálő, nem azért, hogy megölje, legalábbis nem rögtön.
They won't remove the police protection right away .
Nem vonják vissza rögtön a rendőri védelmet... de ez is csak idő kérdése lesz.
right away (auch: right off)
volume_up
máris {Adv.}
Now perhaps I'll leave you early so that I can try to find Merrick right away.
Azt hiszem, ma korán távozom, hátha máris felkutathatom Merricket.
Okay-Captain, you get buses or something, and come to the White House right away.
Oké, kapitány, szálljanak buszra, vagy valami, és jöjjenek máris a Fehér Házba.
If you do as well as I think, we can reassign you right away.
Ha úgy írod meg, ahogy gondolom, akkor máris új útvonalat kapsz.

Synonyme (Englisch) für "right away":

right away
English

Beispielsätze für "right away" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI walk into that room, I know right away... this is their fantasy, and I become it.
Beléptem abba a szobába, már előre... ez az elképzelésük és én azzá is váltam.
EnglishShe hadn 't dated much since Dad died, but I could tell right away she was interested.
Nem randizott, mióta apa meghalt, de meg kell mondjam, nagyon érdekelte a dolog.
EnglishWe thought maybeshe got some kind of knife, to keep the Specters away, all right.
Azt hittük, nála is van valami kés, azzal tartja távol a Fantomokat, ugye.
English'Mr President, we have a little problem I think you need to see right away.'
- Elnök úr, van egy kis problémánk, amiről haladéktalanul beszélnünk kellene.
EnglishYou and i don't get after him right away, he'll get out of my range...
Meg kell találnunk őt nagyon gyorsan, mert lassan kijut a gondolataim hatóköréből.
EnglishAs we have now reached one stage, let us think right away about the next.
Most, hogy egy állomást már elértünk, gondoljunk mindjárt a következőre.
EnglishHe sniffed the shirt at the armpits and decided it didn't have to go to the cleaners right away.
Megszagolta ingének hónalját is, és úgy döntött, hogy korai még tisztítóba adni.
EnglishWell, he's looking for Quinn, says they need Quinn back there right away.
Quinnt keresi, azt mondja, haladéktalan szükségük van Quinnre odakint.
English'And I must warn you right away that there's not much chance of getting an acquittal.
Már most figyelmeztetnem kell, hogy nincs sok esélye a felmentésre.
EnglishUnk put his thumbs on the red-haired man's windpipe, and the pain stopped right away.
Unk a vörös hajú férfi légcsövére illesztette két hüvelykujját, és a fájdalom menten megszűnt.
EnglishThe boy says he came down right away and he don't know whether he got in or not.
A fiú azt mondja, hogy ő nyomban újra lement, és így nem tudja, bejutott-e Nunheim a nőhöz vagy se.
EnglishBut she doesn't, at least not right away.
Fel kell hogy ébredjek, gondolja, mert különben meghalok szégyenemben.
EnglishI thought you being a detective and all you could find him right away, she said.
Azt hittem, hogy ön, detektív lévén, egyszerűen megtalálja őt jelentette ki a lány, majd hozzátette.
EnglishBut I don't think I'm strong enough to answer their questions right away.
De én nem hiszem, hogy elég erőm lenne megválaszolni a kérdéseiket.
EnglishShe'd seem to go right away - to get inside herself as it were.
Mintha nem lett volna jelen... vagy teljesen önmagával lett volna elfoglalva.
EnglishThey were so much a part of Spain's culture that Tess didn't make further connection right away.
Annyira egybeolvadtak a spanyol kultúrával, hogy Tess először nem is gondolt többre.
EnglishAll right,' Talen said, cringing away from the offered blow.
Jól van, jól van hadarta Talen, és elhátrált a fenyegető tekintetű novíciustól.
EnglishIn fact, he acted like he didn't aim to go nowhere right away.
Pontosabban szólva úgy viselkedett, mint aki egyáltalán sehova se akar menni.
EnglishWhen the mock flames died away right down her front, I'd thought I'd choke!
Amikor kialudtak a lángok a ruha elején, azt hittem megfulladok.
EnglishHe only knew that he was Clut's designated backup and he had to get going right away.
Annyit tudott csak, hogy Clut erősítésére indulnia kell nyomban.