"to renovate" Ungarisch Übersetzung

EN

"to renovate" auf Ungarisch

EN to renovate
volume_up
[renovated|renovated] {Verb}

to renovate (auch: to recondition)
to renovate (auch: to reform, to regenerate, to renew)
to renovate (auch: to restore)

Beispielsätze für "to renovate" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishJust before I left New York I decided I could actually renovate my studio.
Azelôtt mielôtt elmentem New Yorkból eldöntöttem, hogy felújíthatnám a stúdiómat.
EnglishAlso, while we are on the subject, perhaps we should renovate the Lady Glyneth's chambers.
- Ugyanakkor ha már hozzákezdünk, felújíthatnánk Lady Glyneth lakosztályát is.
EnglishShe used this money to renovate a ruined building in the town centre.
A pénzt a városközpontban lévő romos épület felújítására használta fel.
EnglishGreat Expectations could renovate, restore, build from scratch.
A Nagy Várakozások tudott renoválni, restaurálni, a semmiből is építeni.
EnglishHe thought, "Oh, I can renovate the school.
Nagyon boldog volt. Azt gondolta "Felújíthatom az iskolát. Ösztöndíjat adhatok minden lánynak."
EnglishWe will only be able to build or renovate more cheaply if the entire renovation process is better designed.
Csak akkor leszünk képesek olcsóbban építeni vagy felújítani, ha jobban megtervezzük a felújítás teljes folyamatát.
EnglishA farmhouse in the country, take six or eight years to renovate it completely, what the hell, they were young, they had time.
Egy vidéki tanyára gondoltak, amit aztán hat-nyolc év alatt teljesen rendbe hoznának, mit számít, fiatalok, van idejük.
EnglishThe current changes are making it possible in my country to renovate 90% of the tower blocks, and this is at any rate an enormous step.
A mostani változások az én hazámban a panellakások 90%-ának felújítását teszik lehetővé, ez mindenképpen nagy dolog.
EnglishAt the same time, these people will be unable to renovate their homes for energy efficiency without financial assistance.
Ezek az emberek ugyanakkor nem lesznek képesek pénzügyi segítségnyújtás nélkül otthonukat energiahatékonysági szempontból felújítani.
EnglishIt is therefore important not only to promote new sustanaible buildings but also to renovate existing buildings sustainably.
Ezért nem csak új, fenntartható épületek építésének ösztönzése, hanem a meglévő épületek fenntartható módon való felújítása is fontos.
EnglishWork to renovate the current detention centre has just been completed to improve the living conditions of detainees significantly.
Nemrégiben fejezték be a jelenlegi fogva tartási központ felújítására irányuló munkálatokat, a fogva tartottak életkörülményeinek jelentős javítása érdekében.
EnglishOf course, it is up to the governments to decide how they are going to care for their institutions and whether or not they want to renovate their property and give it another use.
Természetesen a kormányok feladata annak eldöntése, hogy milyen módon óvják meg intézményeiket, és hogy szándékukban áll-e renoválni és más célra használni tulajdonaikat.