EN

reconsideration {Substantiv}

volume_up
reconsideration (auch: check)
reconsideration
reconsideration
reconsideration
reconsideration
reconsideration
reconsideration
reconsideration

Synonyme (Englisch) für "reconsideration":

reconsideration

Beispielsätze für "reconsideration" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe possibility of her own madness rose in her mind for reconsideration.
Újra felmerült benne, hogy talán végig kellene gondolnia elmeháborodásának lehetőségét.
EnglishGetting them wrong and wrong and wrong, and then on careful reconsideration, getting them wrong again."
Még ha alaposan átgondolják, akkor is csak rossz irányba vezet ez." Köszönöm.
EnglishI call for immediate reconsideration of the Copenhagen Agreement.
Felszólítom az Európai Uniót, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a koppenhágai megállapodást.
EnglishThere needs to be a careful reconsideration of whether there should be lex specialis regulations in this case.
Alaposan át kell gondolnunk, szükség van-e ebben az esetben egy lex specialis szabályozásra.
EnglishThis demands, once again, a reconsideration of the use of nuclear power as part of the EU energy mix.
Ehhez ismételten át kell gondolni a nukleáris energiának az uniós energia-mix részeként történő használatát.
EnglishThere is, however, one aspect of the development of the Baltic Sea region that demands urgent reconsideration.
Van azonban a balti-tengeri régió fejlesztésének egy szempontja, amelyet sürgősen felül kell vizsgálni.
EnglishReferral back to committee for reconsideration of amendments tabled in plenary (Rule 156): see Minutes
Plenáris ülésen benyújtott módosítások bizottsághoz való visszautalása, újabb vizsgálat céljából (az eljárási szabályzat 156. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
EnglishThis must be a high priority for the period of reconsideration, specifically, as well as where witness testimonies are retracted.
Ennek a legfőbb prioritások közé kell tartoznia a téma újbóli átgondolásának időszakában, különösen azokra az esetekre gondolva, amikor a tanúvallomást visszavonják.
EnglishIt is tough because it necessitates a reconsideration of the logistical organisation of our trading system and of the way we move and travel around.
A kihívás nagy, mivel szükségessé teszi, hogy újragondoljuk kereskedelmi rendszerünk logisztikai szervezését, valamint utazásunk és közlekedésünk módját.
EnglishWe are therefore very disturbed to hear that back-pedalling is going on inside the Commission, reconsideration, perhaps a focus only on disability.
Ezért nagyon nyugtalanító, hogy visszafelé pedáloznak ez ügyben a Bizottságon belül, hogy újra átgondolják az egészet és talán csak a fogyatékosságra összpontosítanak majd.
EnglishI am concerned because interested states blocked the reconsideration of the Directive a few years ago when the Commission even had a new draft proposal drawn up.
Aggódom, mert az érdekelt államok néhány évvel ezelőtt megakadályozták az irányelv felülvizsgálatát, mikor a Bizottság még egy új javaslattervezetet is kidolgozott.
EnglishIn calmness and without pain, I thought it through again - as if I owed this reconsideration to the woman I had been, the initiate, the woman who had sought refuge in the Temple.
Higgadtan, gyötrődés nélkül gondoltam át még egyszer, mintha ezzel tartoznék a nőnek, aki voltam, a beavatottnak, az asszonynak, aki a templomban keresett menedéket.