EN to range in
volume_up
{Verb}

to range in
To increase the color range that is selected, increase the value in the Tolerance box.
A kijelölt színtartomány növeléséhez növelje meg a Tolerancia mezőben található értéket.
This, in turn, corresponds uncannily with the distribution of soil types on planets sampled across a wide range of galactic locales.
Ez nyugtalanító módon kapcsolatban áll a galaxis egyik széles bolygósávjában található planéták talajtípusmegoszlásával.
Of these eight, only two, flax and barley, range in the wild at all widely outside the Fertile Crescent and Anatolia.
A nyolc közül csak kettő, az árpa és a len található meg nagy mennyiségben vadon a Termékeny Félholdon és Anatólián kívül.
to range in (auch: to bed)
to range in (auch: to house, to inhabit, to live, to lodge)

Beispielsätze für "to range in" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishNow, obviously, antiangiogenic therapy could be used for a wide range of cancers.
Nyilvánvalóan antiangiogén terápiával sokféle daganatos megbetegedés kezelhető.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishIt was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
Épp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
EnglishThere is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
Mind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
EnglishHis mouth pealed forth deafening screams that were beyond human auditory range.
Fülsiketítő sikolyok törtek fel a torkán, messze túl az emberi hallás határán.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Még mindig sok a tennivaló, és problémáinknak nagyon szerteágazóak a gyökerei.
English'Kurik,' Sparhawk said to his squire, 'what's the effective range of a crossbow?'
Kurik, mekkora a hatótávolsága egy számszeríjnak? kérdezte Sparhawk a fegyvernökét.
EnglishIf this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
A négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
EnglishUses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
Az adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.
EnglishThe value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.
Az értéknek 0 és 3999 között kell lennie, a mód egy 0 és 4 közötti egész szám.
EnglishSpecifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
EnglishBut the detector winked a red light, indicating that there were none within range.
De a detektoron piros fény villant fel, jelezve, hogy ilyen nincs a környéken.
EnglishWest of the range the rainfall in the Mootseki is about twenty inches a year.
A hegylánctól nyugatra, a Mootsekiben, évente átlagosan 20 hüvelyknyi eső esik.
EnglishSeth told me it was safe to take it off as soon as he was out of radio range.
- Széth azt mondta, biztonságosan levehető, mihelyt kikerül a rádió hatósugarából.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Számos témakörrel foglalkozunk, és meg kell találnunk az egyensúlyt közöttük.
EnglishIf it moves out of range of the Freya, your Navy chaps can start squirting.
Ha az olaj kikerül a Freya körzetébőől, a tengerészeid elkezdhetik a locsolását.
EnglishWe're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Most az óceánközépi hátságot tekintjük meg, egy 65 000 km hosszú hegyláncot.
EnglishEnter the message that you want to display when the cell or cell range is selected.
Írja be az üzenetet, amely a cella vagy a cellatartomány kijelölésekor jelenik meg.