"quarrelsome" Ungarisch Übersetzung

EN

"quarrelsome" auf Ungarisch

EN quarrelsome
volume_up
{Adjektiv}

quarrelsome (auch: aggressive, cantankerous, crabby, peevish)
Left to themselves they are a proud and quarrelsome rabble; they grumble because Aillas has checked their feuds!
A bárók büszke és veszekedős népség, akik maguktól semmire nem mennének!
quarrelsome (auch: cantankerous, crabby, fractious, nagging)
My unique gifts gave me an advantage... in this quarrelsome world.
De páratlan képességeim megóvtak e civakodó világban.
quarrelsome (auch: cantankerous, crabby, grouchy, gruff)

Beispielsätze für "quarrelsome" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNot given to wine, no striker, but modest, not quarrelsome, not covetous, but
Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető s nem kapzsi.
EnglishHotheaded, quarrelsome-a bull, where Uther's boy is a stag.
Forrófejű, viszálykodó - valóságos bika, amíg Uther fia szarvasbika.
EnglishHe knew instinctively that if he snuck up on this proud and quarrelsome thing, the insult would never be borne.
Ösztönösen tudta, hogy a büszke és harcias kreatúra sohasem bocsátana meg a sértést, ha alattomban cserkészné be.
EnglishPowerful and quarrelsome, he amplified.
EnglishHe even went so far as to apologize to her for his sometimes sharp and quarrelsome manner, and such an apology was extremely rare for him.
A végén még bocsánatot is kért tőle, ha néha élesen beszélt volna vele; pedig ő csak nagyon ritkán kért bocsánatot bárkitől.
EnglishRecalling the racket of the quarrelsome crows on the roof during my previous visit, I turned from the window and studied the ceiling, listening.
Hirtelen eszembe jutott, hogy előző ittlétemkor kiabáló varjak karmának kopogását hallottam a tetőről, ezért szemügyre vettem a tetőt és figyeltem.
EnglishIn truth he had not yet confronted that terrible darkness I had once spoken of; he was far too agitated, far too irritated and quarrelsome.
Azzal az iszonyú sötétséggel, amelyről én beszéltem valamikor, még nem kellett szembesülnie; ahhoz túlságosan ideges, túlságosan ingerült és kötözködő volt.
EnglishThey seem, however, to be an exceptionally nervous and quarrelsome people, and I cannot make up my mind whether there is any immediate chance of their becoming really civilized.
Látszólag kivételesen ideges és ingerlékeny természetű nép ez, és nem tudom eldönteni, valószínű-e, hogy valaha is civilizáltak lesznek.
EnglishThey did it so thoroughly that Floyt almost objected until he saw that the breakabout, headstrong and quarrelsome as he might be, was accepting the inspection with good grace.
Olyan alaposan jártak el, hogy Floyt már-már tiltakozni kezdett, de akkor észrevette, hogy az egyébként oly nyughatatlan, hőzöngő űrjáró zokszó nélkül tűri a procedúrát.