"to pump out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to pump out" auf Ungarisch

EN to pump out
volume_up
{Verb}

to pump out

Ähnliche Übersetzungen für "to pump out" auf Ungarisch

pump Substantiv
to pump Verb
out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian

Beispielsätze für "to pump out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe rotary launcher can pump out a missile once every two seconds.
A körforgásos indító minden két másodpercben kiereszt egy rakétát.
EnglishThe bottom line, sir, is that you can theoretically pump out forty percent of the energy you pump in.
A lényeg uram, hogy elméletileg a bevitt energiának a negyven százalékát is ki tudjuk hozni onnan.
EnglishDiving Officer, pump out three thousand pounds.
Merülésirányító tiszt, szivattyúzzon ki háromszáz fontnyit.
English'But it's a fraction of what the old pump put out.
- De csak töredéke annak, amit a régi keltett.
EnglishIt's easier to pump things out of a young man.
Csak valami vén róka ne jöjjön a nyakunkra!
EnglishWhen he came out, the pump jockey was standing at a respectful distance from the Talisman, twisting his rag nervously in both hands.
Kijőve tisztes távolságra találta a kutast a Talismantól, s igen nyugtalanul facsargatta a törlőrongyát két kezével.
EnglishPump it out, gentlemen.
EnglishThe place was a combination grocery, soda fountain, and gas station-there was a rusted Jenny gas pump out front that Hubie had never bothered to change when the company merged.
Az üzlet egy vegyeskereskedés, egy söntés és egy benzinkút kombinációjából állt: a rozsdás, Jenny feliratú kutat Hubie a fúzió óta lusta volt lecserélni.