"property" Ungarisch Übersetzung

EN

"property" auf Ungarisch

EN property
volume_up
{Substantiv}

property (auch: holding, ownership, propriety, peculiar)
volume_up
tulajdon {Subst.}
The protection of intellectual property must not favour abuses.
A szellemi tulajdon védelme nem részesülhet előnyben a visszaélésekkel szemben.
We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Ki kell dolgoznunk a megfelelő eljárásokat a szellemi tulajdon védelmére.
And if intellectual property disappears, intellectual creation disappears as well.
Ráadásul, ha a szellemi tulajdon eltűnik, a szellemi alkotás is eltűnik.
Property and tourism are sectors which have been particularly affected by this.
Az ingatlan- és a turisztikai szektorokat ez különösen hátrányosan érintette.
But why would the owner of a million-dollar property cut costs on so minor a detail?
De miért takarékoskodna ilyen apróságon egy millió dolláros ingatlan tulajdonosa?
Mortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
A jelzáloghitel az ingatlan árának növekedésével együtt növekszik, az ingatlan árának csökkenése esetén pedig csökken.
property (auch: quality)
The Label property sets the label of the control field that is displayed in the form.
A Címke tulajdonság az űrlapban megjelenített vezérlőmező címkéjét állítja be.
Click this button to reset the property to its default value
Kattintson erre a gombra a tulajdonság alapértelmezésre való visszaállításához
The Tabstop property determines if a control field can be selected with the tab key.
A Tabulátorpozíció tulajdonság határozza meg, hogy a vezérlőelem kiválasztható-e a tabulátorbillentyűvel.
property (auch: asset, demesne, domain, estate)
volume_up
birtok {Subst.}
A cheap piece of South American property yielded a long forgotten emerald mine.
Egy olcsó dél-amerikai bírtok rég elfelejtett smaragdbányával ajándékozta meg őket.
The entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.
Across the road, deep into the Jeter property, another tornado had arrived.
Az út túloldalán, mélyen a Jeter-birtok közepén feltűnt egy másik tornádó.
property (auch: estate, fortune, holding, money)
volume_up
vagyon {Subst.}
Since all the property is undamaged, has the world lost anything it loved?
Hiszen a vagyon sértetlen maradt mit veszített a világ?
In China, for example, people can still be executed for what is purely a crime against property.
Kínában például az emberek továbbra is kivégezhetők az egyszerű vagyon elleni bűncselekményekért.
A vagyon egyenlően osztandó el.

Synonyme (Englisch) für "property":

property

Beispielsätze für "property" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
A bizonytalan fogyasztói és ingatlanhitelek egyre nagyobb likviditást igényeltek.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Először is, ez egy jogi kérdés: a szellemi tulajdonjog megsértésének kérdése.
EnglishThe one place on the property she hasn't explored is my studio, the potato barn.
Az egyetlen hely a birtokon, ahova nem tudott bejutni, a műtermem, a burgonyás csűr.
EnglishNo one leaves this property without express permission of a member of the family.
A házból senki sem távozhat valamelyik családtag egyértelmű engedélye nélkül.
EnglishYou don't even want to think about assaulting a federal agent on federal property.
Még csak eszébe se jusson megtámadni szövetségi területen egy szövetségi ügynököt!
EnglishI was a hundred feet behind him, still on Jeter property, moving as fast as I dared.
Nem mertem kijönni a sorok közül, hogy el tudjak bújni, ha meghallja a lépteimet.
EnglishNo one in the family was to challenge his full and exclusive right to the property.
Egyetlen családtag sem vonhatja kétségbe teljes és kizárólagos jogát az ingatlanra.
EnglishAfter a thousand years of civilization (it says here) we're still property.
Ezeréves civilizáció után (ezt így szokták mondani) még ma is tulajdonok vagyunk.
EnglishMillions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.
Több millió európai munkahely függ a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásától.
Englishbehind it, separating the supermarket property from the fringes of a housing tract.
Mögötte betonfal, amely a szupermarketet választotta el a környező házaktól.
EnglishSome time later Trilda became the property of Murgen who eventually gave it to Shimrod.
Valamivel később Trilda Murgen tulajdona lett, aki végül Shimrodnak ajándékozta.
EnglishThe letters were family property -- if you can call only two people a family.
A levelek családi tulajdont képeztek ha két embert nevezhetünk egyáltalán családnak.
EnglishYou'll forgive me if lost Imperial property isn't high on my list at the moment.
Talán megbocsátja, de pillanatnyilag nem a Birodalom elveszett dolgai érdekelnek minket.
EnglishFirst, you have not marked off your property with a fence, as the law requires.
- Először is nem kerítetted körbe a földedet kerítéssel, ahogyan a törvény azt előírja.
EnglishThe eastern end of the Pollard family's two-acre property dropped into a canyon.
A Pollard család kétholdnyi telkének nyugati vége egy kanyonba torkollt.
EnglishCould you identify the property we were talking about this morning, Mrs.
Felismerné az értéktárgyat, amelyről ma reggel beszéltünk, Mrs. Murdock?
EnglishWhether or not it was a viable commercial property or possible energy source.
...hogy található-e itt hasznos nyersanyag, vagy lehetséges energiaforrás.
EnglishHe began to think of himself as property being programmed for a purpose.
Kezdett úgy gondolni magára, mint egy tárgyra, amit egy cél érdekében készítenek.
EnglishSecondly, ACTA is only about enforcement of intellectual property rights.
Másodszor, az ACTA csak a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével foglalkozik.
EnglishThere was a rest area on Route 5 about half a mile from Fuzzy Martin's property.
Volt az 5-ös úton egy autóspihenő, úgy félmérföldnyire Piás birtokától.