EN professed
volume_up
{Adjektiv}

professed (auch: common, pro)
professed (auch: decided, express, positive, pronounced)
professed
professed

Synonyme (Englisch) für "professed":

professed
English

Beispielsätze für "professed" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLady Desdea put a sharp question to Madouc, who likewise professed puzzlement.
Lady Desdea ekkor Madouchoz fordult, aki szintén tudatlanságot színlelt.
EnglishHe felt sure that, like his name, Kurtz's oft-professed belief in God was plumage.
Biztosan érezte, hogy Kurtz gyakran emlegetett istenhite a nevéhez hasonló tartozék csupán.
English'You've professed some degree of patriotism in the past,' Sparhawk said carefully.
A múltban tanúsítottál némi hazaszeretetet mondta Sparhawk óvatosan.
EnglishBut at least someone from the past was still around, professed concern for him!
De legalább előkerült valaki a múltból, aki törődött vele!
EnglishBingley was every thing that was charming, except the professed lover of her daughter.
Bingley elragadóan viselkedett, de nem kérte meg leánya kezét.
EnglishA few scars should be worth that-to say nothing of their professed loyalty to House Auglamyr!
Érheti őket közben egy-két karcolás, de nem esne sérelem az Auglamyr Ház felé mutatott hűségükön!
EnglishVon Deinim has professed himself anxious to help this country.
Azóta pedig mindent elkövet, hogy hasznára legyen Angliának.
EnglishThe professed aim in doing so is to reduce the risk of pests.
Ennek kinyilvánított célja a kockázatok csökkentése.
EnglishOur Church is tainted now, gentlemen, besmirched because this villain ever professed holy orders.
Az egyházunk megfertőződött, uraim, beszennyeződött, mióta egy ilyen ember gyakorolhatja a szent rend hivatását!
EnglishAlessandro thanked him for his words of comfort, and professed himself ready to obey his every command.
Alessandro köszönetet mondott neki a vigasztalásért, és azt felelte, hogy készséggel várja minden parancsát.
EnglishI found them the honest scholars they professed to be.
Azok a becsületes tudósok, akiknek mondják magukat.
EnglishDarcy professed a great curiosity to see the view from the Mount, and Elizabeth silently consented.
Darcy kijelentette, hogy nagyon kíváncsi, milyen kilátás van a dombtetőről, Elizabeth pedig hallgatólag beleegyezett.
EnglishIf he had professed a madness of desire for me, I would have been sickened by him, but kindness I can live with.
Ha az derült volna ki róla, hogy bolondul értem, undorodtam volna tőle, de a kedvességgel együtt lehet élni.
EnglishHerzog professed Gator as his totem, yet he lived and worked powerful magic in the sewers of a great metroplex.
Herzog totemének hívta Alligátort, mégis egy metroplexum csatornáiban élt, és itt használta erős varázslatait is.
EnglishFink's professed motive for the bombing was to avenge his step-son's death, hut nobody swallowed that.
Fink azt hozta fel a bombamerénylet indokaként, hogy a mostohafia halálát akarta megbosszulni, ezt azonban senki sem vette be.
EnglishThe German was sent for but professed to know nothing of the matter, nor could any inquiry, clear it up.
Rögtön hívatták a németet, de ez bevallotta, hogy mit sem tud a dologról, és hogy tudakozódása is teljesen eredménytelen maradt.
EnglishAmongst many others, she met the philosopher Nicias, who desired to possess her, although he professed to have no desires.
Többek közt vendégül látta Nikiászt, a filozófust is, aki megkívánta Thaiszt, bár azt hitte, hogy vágyak nélkül él.
EnglishIf he professed great devotion to the Queen, no doubt, it was only that his comrades should not mock at him as a lover of boys.
S ha túlzott vonzalmat mutatna a királyné iránt, tán azért teszi, nehogy a bajtársai fiúk szeretőjének gúnyolják.
EnglishMy second comment relates to the putting into perspective of multilateralism, an idea that has been professed so often in this House.
Második megjegyzésem a multilateralizmus jövőjére vonatkozik, egy olyan elgondolásra, amelyről gyakran nyilatkoztak e Házban.
EnglishThe politically aware members professed their belief at Party meetings because they had to do that to get ahead.
Azt nyújtani, amit elvárnak ahogy azt az okosabb egyiptomi udvarnokok is tették: letérdeltek a fáraó előtt, és eltakarták arcukat, nehogy fényessége megvakítsa őket.