EN prod
volume_up
{Substantiv}

prod (auch: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {Subst.}
prod (auch: broach, spit)
volume_up
nyárs {Subst.}
prod (auch: brunt, bump, dub, impulse)
volume_up
lökés {Subst.}
prod (auch: bur, burr, dolly, pricker)
volume_up
tüske {Subst.}
prod (auch: dig, jab, poke, push)
volume_up
döfés {Subst.}
prod (auch: goad)
volume_up
ösztöke {Subst.}

Beispielsätze für "prod" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe tossed water on him to give the prod a better charge, and he's screamin'....
Vizet öntöttünk rá, hogy nagyobb legyen a rúd töltése, erre üvöltözni kezd...
EnglishThey can probe and prod all they want, and in the meanwhile, just let me try to help him.
Tesztelhetik amennyit csak akarják, de ezalatt, hagy próbáljak meg segíteni neki.
EnglishHalfway toward her, Jonathan straightened, seemingly jolted by a cattle prod.
Félúton a nő felé Jonathan megmerevedett, mintha kővé dermedt volna egy kolomp hangjától.
EnglishThe metallic prod of the pistol was against his chest, hidden under the other man's left arm.
A pisztoly fémes csöve újból a mellének nyomódott, a másik férfi bal karja alól.
EnglishThe business, of course, was money, a class of prod- uct that knew no place or loyalty.
Az üzlet természetesen a pénzt jelenti, olyan termékfajtát, amely nem ismer helyet vagy hűséget.
EnglishHe received intensive intravenous fluids to flush the by-prod- ucts out of his kidneys.
Bőségesen kapott folyadékot is, természetesen intravénásan, hogy kimossuk a veséjéből a melléktermékeket.
EnglishSitting with a man who now knew his deepest secret, he felt as though he could prod.
Annak az embernek a társaságában, aki ismeri az ő legféltettebb titkát, úgy érezte, feltehet egy kényes kérdést.
EnglishNow what she needed was something to prod with - a pencil or the end of a fountain pen.
Most már csak arra volt szükség, hogy valamivel bele tudjon piszkálni, ceruza, vagy pedig töltőtollnak a vége.
EnglishFurious, I used the blunt end of the broom to prod among the clothes.
Kapkodva tapogattam a ruhák között a seprű végével.
EnglishMakes you easy to hurt, makes the scars you carry liable to open and weep at the slightest prod.
Könnyebben sérülsz, a sebeid könnyebben szétnyílnak, s a legkisebb karcolástól is ismét vérezni kezdesz.
EnglishI think it's likely my old pal Mimi gave him a prod or two.
Gondolom, az én kedves barátnőm, Mimi ösztökélte erre.
EnglishShe had to prod me then, almost lead me every step of the way.
Noszogatnia kellett, majdhogynem lépésről lépésre.
EnglishJack waited a few beats before responding to the prod.
Jack ötig számolt, s csak azután felelt a piszkálódásra.
EnglishI have another option that may prod the Russians a bit faster toward a negotiated settlement, Curtis said.
- Van egy. tervem, ami talán kicsit gyorsabb mozgásra ösztökélné a tárgyalásokon a szovjeteket - jegyezte meg Curtis.
EnglishAnd our own mentalics are helping prod the 'volunteers' to depart on their assigned ships.
Saját mentalikusaink segítenek meggyőzni az "önkénteseket", megpróbálják rávenni őket, hogy szálljanak fel a számukra kijelölt hajókra.
EnglishYou might walk up to a lion cage and prod him with a stick, but not when there weren't any bars between you and him.
Az ember odamehet az oroszlánketrechez, és bökdösheti az állatot egy bottal, de nem amikor nincsenek rácsok közöttük.
EnglishComestibles weren't the corporation's only prod-
English'I think they are on the prod for you, Annie.'
Szerintem ők akarják kipiszkálni magát.
EnglishI lay there and let it prod me.
Csak feküdtem, és hagytam, hogy döfködjön.
EnglishHe must not prod.