"powerful" Ungarisch Übersetzung

EN

"powerful" auf Ungarisch

volume_up
power {Subst.}

EN powerful
volume_up
{Adjektiv}

powerful (auch: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {Adj.}
Europe needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
Európának erős légi közlekedési iparra van szüksége, amely munkahelyeket teremt.
Its magic is powerful enough to accomplish anything, but it is dangerous as well.
A varázshatalma elég erős, hogy bármit megtehessen, de ugyanilyen veszélyes.
However, some major economic groups in Europe have powerful interests in that country.
Jelentős európai gazdasági csoportoknak azonban erős érdekeik vannak az országban.
powerful (auch: enormous, far-flung, gigantic, grandiose)
He is gifted with powerful psionic talents, Varanna had explained to them.
- Hatalmas pszionikus tehetséggel rendelkezik - magyarázta nekik Varanna.
Paphnutius, thou art become celebrated by thy works and powerful by thy word.
- Paphnutius, te híres vagy cselekedeteid által, és hatalmas szavad erejével.
They finally had the political clout to stand up to their powerful neighbor.
Végre megvolt a hátterük ahhoz, hogy ellenálljanak a hatalmas szomszédnak.
powerful (auch: beefy, crisp, dynamic, forceful)
Now this is obviously a powerful, some might say dangerously powerful, insight.
Nos, ez nyilvánvalóan egy erőteljes, egyesek szerint veszélyesen hatásos felismerés.
Cohesion policy is a powerful lever for stimulating the real economy.
A kohéziós politika erőteljes katalizátor a reálgazdaság ösztönzéséhez.
It is above all a powerful political tool for destroying the independence of nations.
Mindenekelőtt erőteljes politikai eszköz, amely lerombolja a nemzetek függetlenségét.
powerful (auch: cogent, drastic, effective, effectual)
Hathatós érv mindenkinek...
This is unnecessary and may damage the legitimacy of this powerful EU mutual recognition tool.
Ez szükségtelen és kárt tehet ennek az Európai Unión belüli kölcsönös elfogadáson alapuló, igen hathatós eszköznek a legitimitásában.
I am convinced that the CAP can be powerful and truly common only if it is intended to secure fair competition between all European farmers.
Meg vagyok győződve arról, hogy a KAP csak akkor lehet hathatós és valóban közös politika, ha az összes európai mezőgazdasági termelő igazságos versenyét tűzi ki célul.
powerful (auch: cogent, weighty)
That knowledge would be a powerful bargaining point in our negotiations for the return of Lloobee, despite what I'd told Emil.
Ez a tudás nyomós érv lehetett volna a Lloobee visszaszerzésére irányuló alkudozásban, mindannak ellenére, amit Emilnek mondtam.
The example just mentioned is only one of many hundreds or thousands, providing at the same time a powerful argument as to why we are discussing this report now.
Az idézett példa csak egy a sok száz vagy ezer közül, egyben nyomós érv arra, miért tárgyaljuk most ezt a jelentést.

Beispielsätze für "powerful" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt's quiescent now, but the effects must be powerful when the thing is roused.
Mára alig maradtak nyomai a dolognak, de a hatása annak idején óriási lehetett.
EnglishShe pushed down on her elbow and rose from the bed with a powerful, fluid grace.
A nstény ül helyzetbe lökte magát, aztán ruganyos gyorsasággal kipattant az ágyból.
English'They photographed it with a camera hooked up to a powerful electron microscope.'
Olyan géppel fényképezték le, amelyet egy elektormikroszkóppal kötöttek össze.
EnglishThe concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
EnglishIt led too directly to the most powerful and unique gift that we had to give.
Ez nyílegyenesen vezet a páratlan és leghatalmasabb ajándékhoz, amit adhatunk.
EnglishGordon could almost feel Macklin s joy, transmitted through that powerful grip.
Gordon szinte érezte Macklin szorításán, micsoda elégedettség tölti el a tábornokot.
EnglishHe was remembering with a recall so powerful that it made my powers seem fragile.
Megéreztem, hogy azért engedi látnom őket, mert maga se tudja, mit feleljen.
EnglishThe King said the gods of Egypt were more powerful than the demons of the witches.
A király azt mondta, hogy Egyiptom istenei hatalmasabbak a boszorkányok démonainál.
EnglishThe two slaves had backed up and were staring at me as if I were a powerful monster.
A két rabszolga hátrált, és úgy bámultak rám, mint egy félelmetes szörnyetegre.
EnglishHe suspected that a caster more powerful than him might be able to pierce the wards.
Egy nagyobb hatalommal rendelkező mágus könnyedén áttörhette volna a védelmét.
EnglishI daresay the confidence we gained thereby was itself a powerful asset to us.
A folyamat azonban itt még nem ért véget, mivel a követeknek a wersgorról saját pr?
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
A szélsőségesség és az erőszak ellen talán a szabad vita a leghatékonyabb orvosság.
EnglishThere are forces, Lucius, infinitely more powerful than reason and science.
Vannak, Lucius, az értelemnél és a tudománynál végtelenül hatalmasabb erők is.
EnglishThat bullet shield is a real powerful trick, but I've got a few of my own.
Az a védőpajzs egész jó trükk, de azért még én is tartogatok néhányat a számodra.
EnglishSir Charles had been smooth, dishonest, and powerful, and now he was dead.
Sir Charles sunyi volt, becstelen és befolyásos, most pedig itt fekszik holtan.
EnglishYou are a powerful vehicle for peace, stability and prosperity in your own region.
Saját régióikban önök a béke, a stabilitás és a jólét hatékony előmozdítói.
EnglishA more subtle weapon than your sword, but no less powerful, in its own way.
Nem olyan becses fegyver, mint a kardod, de a maga módján nem kevésbé hasznos.
EnglishThe ships were enormously powerful, enormously complex, enormously expensive.
A hajók rendkívül hatékonyak, rendkívül bonyolultak, és rendkívül költségesek voltak.
EnglishThe comfort that is familiarity, Buruk the Pale, proves a powerful arbiter once again.
A megszokás kényelme, Sápadt Buruk, igen veszedelmes irányítója döntéseinknek.
EnglishDad had discovered something that powerful people preferred to keep secret.
- Apám rájött valamire, amit néhány nagyhatalmú ember titokban akart tartani.