"porter" Ungarisch Übersetzung

EN

"porter" auf Ungarisch

volume_up
porter {Subst.}

EN porter
volume_up
{Substantiv}

porter (auch: bearer)
volume_up
hordár {Subst.}
The porter was recompensed, adequately if not handsomely.
A hordár szolgálatait, ha nem is nagylelkűen, de megfelelően díjazta.
Half of last night we had a very aggrieved railway porter downstairs.
Az elmúlt éjszaka járt nálunk egy fölöttébb haragos vasúti hordár.
A porter in a striped apron came out with more American luxury travel equipment.
Csíkos kötényes hordár jött ki, luxus kivitelű amerikai utazótáskákkal, bőröndökkel megrakodva.
The porter at the desk looked up briefly and then went back to his paper.
A portás felpillantott a pultról, aztán visszamerült az újságjába.
Hotel work Underwater porter work, unskilled labor in Pacifica --
Szálloda, víz alatti portás, képzettséget nem igénylő munka Pacificán
Inside it the night porter was watching his Japanese portable television set.
Odabent az éjszakai portás hordozható japán tévéjét nézte.
The porter, who was taking the bags from Jackson, heard this and laughed.
A kapus, aki épp a kofferokat vette el Jacksontól, meghallotta, és elnevette magát.
The knight porter at the inn will give you half a crown for the information.'
A kapus lovag a fogadónál fél koronát ad neked az információért.
The porter's eyes widened and he peered more closely at the big man.
A kapus szeme elkerekedett, és közelebbről is megnézte az előtte álló, tagbaszakadt férfit.
porter
porter
In the late '40s, my dad -- a Pullman porter, son of a slave -- bought a house in the Hunts Point section of the South Bronx, and a few years later he married my mom.
A negyvenes évek végén apám -- hálókocsi kalauz volt, egy rabszolga fia -- vett egy házat a Hunts Point negyedben Dél-Bronxban, és pár évvel később elvette édesanyámat.

Beispielsätze für "porter" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
EnglishHe turned away, beckoning to a porter as the London train came thundering in.
Éppen most robogott be dübörögve a londoni vonat, és Battle intett egy hordárnak.
EnglishWith that information, Chief Porter could have figured a way to entrap Robertson.
ségével aztán Porter rendőrfőnök kieszelhette volna, hogyan ejti csapdába Robertsont.
EnglishRastignac, meaning to give the porter a tip, felt in his pockets and found nothing.
Rastignac borravalót akart adni a postásnak, de nem talált pénzt a zsebében.
EnglishIt was collected from the hall porter by the addressee on his return from work.
A címzett a munkából hazatérőben vette át, az előcsarnokban ülő portástól.
EnglishWe want answers from the porter, and we might not get them if you frighten him.
Válaszokra van szükségünk a hordártól, de nem kapjuk meg, ha ráijesztesz.
English'Formality is the very soul of gentility, Sir Sparhawk,' the porter replied ironically.
A formalitás az előkelőség lelke, Sir Sparhawk válaszolt némi iróniával a kapuőr.
EnglishNumber six is Billy Porter, the Western Auto manager who allegedly called me last night.
A hatos számú esküdt Billy Porter, aki tegnap este állítólag telefonon keresett.
EnglishThe porter's room was halfway down the corridor to the Spring Street entrance.
A portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között.
EnglishHe stares down at Billy Porter, who's on the front row, less than five feet away.
Nézi Billy Portert, aki az első sorban, alig másfél méternyire ül tőle.
EnglishA porter served coffee, and Mitch spread the Washington Post before him.
Kávét szolgáltak fel, aztán Mitch kiterítette maga előtt a Washington Postot.
EnglishSurely that must be the same Johnson whom I used to know, said Holmes to the porter.
Ez biztos az a Johnson lesz mondta Holmes a portásnak , akit én ismerek.
EnglishI have been working like a porter in my shirt sleeves, helping to carry in the furniture.
Úgy dolgoztam, mint egy napszámos, ingujjra vetkőzve segítettem cipelni a bútorokat.
EnglishHe shifts weight from one foot to the next, rubs his chin and zeroes in on Billy Porter.
Drummond a másik lábára nehezedik, megdörzsöli az állát, és Billy Portert veszi célba.
EnglishI don't mean how long for Chief Porter to tell the locals you're real.
Nem úgy értem, hogy mennyi ideig tartana elmondani Porternek a történteket.
EnglishNo cops on the Pico Mundo force understand my relationship with Chief Porter.
A Pico Mundo-i rendőrségen senki sem igazodik ki Porter rendőrfőnökhöz fűződő kapcsolatomon.
EnglishThere's no porter there, and nobody knows whether tenants are in or out.
Házmester nincs a házban, és senki sem tudja, hogy melyik lakó van otthon, melyik nincs.
EnglishBilly Porter is excused from jury duty, and leaves in a huff.
Mr. Billy Porter, akit felmentettek esküdti kötelezettségei alól, dühösen távozik.
EnglishWelcome to the second imperial capital, m'lords, said the young porter.
Ez a világ a galaxis középpontja és pereme között valahol félúton volt.
EnglishToward the end of the breakfast rush, Chief Wyatt Porter came in.
A reggeli roham már a végéhez közeledett, amikor Wyatt Porter bejött a bárba.