EN pitching
volume_up
{Substantiv}

pitching (auch: bow, nod)
pitching (auch: dip, gradient, hang, heeling)
volume_up
dőlés {Subst.}
pitching (auch: droop, gradient, hang, inclination)
volume_up
lejtés {Subst.}
pitching (auch: cast, crack, pitch, put)
volume_up
dobás {Subst.}
pitching (auch: cast, pitch, shot, throw)
volume_up
hajítás {Subst.}
pitching (auch: discharge, unloading)
pitching (auch: line-up, mounting, setting, erection)
pitching (auch: paving, flag pavement)
volume_up
kövezet {Subst.}
pitching (auch: paving)
volume_up
kövezés {Subst.}
pitching (auch: pitch, tossing)
pitching
pitching
pitching (auch: puke)
volume_up
hányás {Subst.}
pitching (auch: swag, wobble, wabble)
pitching
pitching
pitching
pitching
pitching
pitching
pitching
pitching

Beispielsätze für "pitching" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCome hell or high water, the Goodwife stayed right in there and kept pitching.
Meg kell hagyni, ez a derék teremtés tűzön-vízen át kitart mellette, és kezdeményezni akar.
EnglishNow it was merely decorative, and people had taken to pitching all manner of change into it.
Ma már csak díszként szolgált, és az emberek aprópénzt dobáltak bele.
EnglishThe light was very dark red, spilling from either end of the pitching, bucking craft.
Az imbolygó hajó mindkét végébl vörös fény hunyorgott rájuk.
EnglishHe barely managed to avoid getting his skull sliced in half, ducking and pitching to his right.
A hirtelen támadás nem érte váratlanul, csak a fegyver sebessége, amivel feje felé közeledett.
EnglishThe submarine, without the least rolling or pitching, sped silently through the deeps.
A tengeralattjáró minden ringatózás és himbálózás nélkül csendben haladt tovább az Erie-tavon keresztül.
EnglishThe first round hit him in the stomach, the second in the chest, pitching him backward.
Az első lövedék a hasába fúródott, a második a mellébe.
EnglishHe opened it and saw a set of steep, rickety stairs pitching and yawing their way into the cellar.
Kinyitotta, és rozoga, meredek lépcsőt pillantott meg, amely kanyarogva ereszkedett a pincéig.
EnglishWhen did you stop pitching on me as the murderer? asked Norman.
És mikor szűnt meg az irántam táplált gyanúja? kérdezte Norman.
EnglishEd Lopat was pitching for the Yankees, Preacher Roe for the Dodgers.
Ed Lopat dobott a Yankeesnek, Preacher Roe a Dodgers-nek.
EnglishI seem to remember you were in there pitching with the rest of us.
Mintha úgy emlékeznék, hogy te is benne voltál a buliban.
EnglishGod only knew what they were saying about my pitching.
Csak a Jóisten tudja, mit mondogattak egymásnak az én dobásaimról.
EnglishPitching his voice more reasonably, he said: You know the anonymous card Bill got?
Azért inkább tisztességtudóra fogta a szavát, úgy kérdezte: - Tudsz arról a névtelen levélről, amit Willie tiszi kapott?
EnglishThe man calling himself Khornadar smiled coldly and bent forward, pitching his voice low.
A férfi, aki Khornadarnak nevezte magát, fagyosan elmosolyodott, majd közelebb hajolt, és lehalkította a hangját.
EnglishMales gathered often for combat, for pitching rocks1, for blood sports, to work out their hierarchy.
Sok esetben azonban nem külső ellenséggel küzdöttek, hanem belső hierarchiájukat próbálták átrendezni.
EnglishA barrel of fat, rolling and pitching as it sank.
Egy zsírral teli hordó, körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben.
EnglishThe dinghy capsized, pitching her into the sea with him.
A csónak megbillent, Rowan a tengerbe zuhant a férfi mellé.
EnglishThe ships wallowed, burned-out lanterns pitching wildly.
A hajók ringatóztak, a kiégett lámpások vadul rázkódtak.
EnglishA muffled crack that sent his brother pitching to one side.
Tompa puffanás hallatszott, s fivére oldalra dőlt.
EnglishHe crashed forward, pitching into blackness and oblivion.
Előrezuhant, aztán elnyelte a sötétség és a feledés.
EnglishWith my pitching we needed to put all of our fielders as far away from home plate as possible.
Az én dobásaimhoz minden védőjátékosunkat olyan messzire kellett állítanunk a hazai bázistól, amennyire csak lehetett.