EN to pinch
volume_up
[pinched|pinched] {Verb}

to pinch (auch: to knock off, to lift, to mooch, to nab)
to pinch (auch: to mooch, to nab, to nip, to pilfer)
to pinch (auch: to bite, to burn, to nettle, to nip)
Igraine saw that Gorlois did not laugh and push her off like a puppy, but stroked the long red hair, smiling, and pinched her cheek.
Igraine látta, hogy Gorlois nem nevet, nem löki el, mint a kiskutyát, hanem simogatja a lány hosszú, vörös haját, és mosolyogva csíp az orcájába.
That is just where the shoe pinches, however. There has been a continuing decrease in Member States' investment in health care over recent years.
Csakhogy éppen itt szorít a cipő - a tagállamok egészségügyi ellátásba történő beruházásai az elmúlt években folyamatosan csökkentek.
to pinch (auch: to pilfer, to snoop, to filch)
volume_up
csen {Vb.}
to pinch (auch: to nick, to pull, to snoop, to steal)
volume_up
lop {Vb.}
He was just about to snatch a kiss or two and perhaps a gentle pinch, when the shutters clicked open again.
Már éppen azon volt, hogy lop egy-két csókot, és megkockáztat egy kis csipkedést is, amikor a redőnyök ismét kicsapódtak.
to pinch
to pinch (auch: to pin)
to pinch
to pinch

Beispielsätze für "pinched" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGeorge Talley worked on the Almore caseuntil he was pinched for drunk driving.
George Talley az Almore-ügyben dolgozott, míg le nem fülelték ittas vezetés címén.
EnglishHe pinched the fat wrinkles on his forehead and sunk lower into the chair.
Megcsipkedte a homlokán húzódó vastag ráncokat és még mélyebbre süppedt a székben.
EnglishA pinched little face peered at them from the turning, withdrew quickly.
Az egyik oldalfolyosón megpillantottak egy arcot, amely azonnal visszahúzódott.
EnglishShe reached out and caught the black curling hair on his chest, and pinched his nipples.
Rowan belekapaszkodott a mellszőrzet fekete gyűrűibe, és megcsípte a mellbimbókat.
EnglishSpade pinched his lower lip between finger and thumb and looked gloomily at her.
Spade ujjai közé csípte ajkát, és borongós pillantást vetett a lányra.
EnglishHis nose was pinched and deep lines ran from his nostrils to the corners of his mouth.
Az orra hegyes volt, és két mély ránc futott le az orrától a szája sarkáig.
EnglishEven if he only got to Frisco and got pinched there, I'd shift places with him.
Ha csak Friscóig jut is el, és ott lefülelik, akkor is cserélnék vele.
EnglishRowan steadied the lamp, grasping it more firmly by the pinched waist of its glass base.
Rowan erősebben markolta a lámpa középen elkeskenyedő üvegtalapzatát, de nem szólt.
EnglishShepherd reached up and pinched a scrap of nothing between his thumb and forefinger.
Shepherd kinyújtotta a kezét, és megragadta a semmit a hüvelyk- és a mutatóujja között.
EnglishAvery pinched his eyebrows as if a migraine had hit and avoided eye contact.
Avery a szemöldökét csipkedte, mintha fejfájás gyötörné, és elkerülte Mitch pillantását.
EnglishHer eyes are suddenly hard and the rows of wrinkles are pinched tightly around her mouth.
Tekintete hirtelen keménységet sugároz, és feszes ráncok jelennek meg a szája körül.
EnglishI remembered his pinched, frightened little face as he sat there in the bows.
Emlékszem beesett, rémült kis arcára, ahogy a csónak orrába kuporgott.
EnglishThe mage royal struggled up to one elbow, face pinched in pain, and his hand went to his belt.
A máguskirály egyik könyökére támaszkodott és kínterhes arccal kapott az övéhez.
EnglishThe man jumped and turned a startled pale pinched face around over his shoulder at Morelli.
A pasas fölugrott, és Morelli felé fordította rémült, sápadt, beesett arcát.
EnglishThe scientist pinched the bridge of his nose between thumb and forefinger.
- A tudós a hüvelykje és a mutatóujja közé csippentette az orrnyergét.
English'No profissional could have pinched those papers better,' said Anthony.
- Nincs az a hivatásos szélhámos, aki ügyesebben tudta volna az emlékiratokat elcsenni!
EnglishShe reached down and pinched his thigh, very hard, and he whimpered in his sleep.
Jó erősen belecsípett a fiú combjába, mire az fölnyögött álmában.
EnglishHis face looked pinched and cold in the light that swung above the engine-room hatches.
Nyúzottnak és hidegnek látszott az arca a gépházi lejárat fölött himbálózó lámpa fényében.
EnglishOther people were pale and pinched, and Francois looked tanned and fit.
Párizsban mindenki sápadt és elgyötört volt, François viszont napbarnította és életerős.
EnglishHe would have given it all to Dora, or more probably she would have pinched it.
Mindent odaadott Dorának, még valószínűbb, hogy a lány vette el.