EN peep
volume_up
{Substantiv}

peep (auch: cheep, chip, chirp, chirping)
volume_up
csipogás {Subst.}
peep (auch: squeak)
volume_up
cincogás {Subst.}
peep
peep
peep
peep
peep

Synonyme (Englisch) für "peep":

peep

Beispielsätze für "peep" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe tripped him up in that talk, and sneaked a peep in Maria's study just to make sure.
Már gúzsba volt kötve, és észrevétlenül megfürkésztem Maria dolgozószobájában.
EnglishWhat hospital room doesn't have a window for nurses to peep inside?
Kórházban minden szoba ajtajába foglalnak egy ablakot, hogy a nővérek beleshessenek.
EnglishWould you permit me to peep you on all this for background and detail?
Van kifogása az ellen, hogy újabb részletek kedvéért kifürkésszem önt?
EnglishI'm not asking any questions, Ben, but I wish I could peep you on that.
Nem kérdezek semmit, Ben, de nem bánnám, ha most megfürkészhetnélek.
EnglishReceiving a reply in the affirmative, he led them up to the window and invited them to peep inside.
Igenlő válaszukra odavezette mindkettejüket az ablakhoz és intett, hogy nézzenek be.
EnglishOne peep, one funny move out of any of you guys, he said, and you'll all be dead.
Egy nyikkanás, egy gyanús mozdulat, és meghaltok! mondta.
EnglishIt made a thing, terrified sound, more of a peep than a squeal.
Az vékony, rémült hangot hallatott, inkább füttyentést, mint sikoltást.
EnglishGrinding out his cigarette he drew the shutter in the cell door aside and put his eyes to the peep-hole.
Elnyomta a cigarettáját, aztán félrehúzta a fémlemezt a kukucskáló elől és benézett.
EnglishI just couldn't make up my mind whether or not I wanted to peep.
Csak éppen nem tudtam eldönteni, akarok-e megmukkanni vagy sem.
EnglishIm almost certain theyll never hear a peep from her.
Majdnem biztos vagyok benne, sosem fognak egy hangot sem hallani felőle.
EnglishNow get the hell out of the way and stand by to peep Maria Beaumont.
Sőt még kedvemet is lelem ebben a kettős gondolkodásban.
English-- [ Turns on radio ] Man: Not now, not tonight, but when they play a game and lose, I don't hear a peep f rom Gator f ans.
Ma ugyan nem, de ha játszanak és kikapnak, a Gator rűszurkolók meg se nyikkannak.
English'But the Sun at any rate must peep in sometimes.' said Merry.
- De a nap azért néha-néha bekukucskál - mondta Trufa.
EnglishI stood up silently and tried to peep past her when she opened the door, but didn't have any luck.
Halkan fölálltam, és megpróbáltam átnézni a válla fölött, amikor az ajtót kinyitotta, de nem volt szerencsém.
EnglishWill you come to Crabbe's office and peep him for me?
Eljön velem Crabbe kapitányhoz, és megfürkészi őt nekem?
EnglishIf you know what's good for you, don't try to peep me.
Ha jót akarsz magadnak, ne próbálj belém fürkészni.
EnglishI could not possibly peep through the mind-block of a 1st.
Erre a munkára egy elsőrendűt kell felfogadni.
EnglishIt aint like over in Arkansas, when Aunt Corrie was still at Aunt Fittie's and I had that peep-hole.
Itt nem úgy van, mint odaát Arkansasban, amikor Corrie néni még Fittie néninél dolgozott, és megvolt a kémlelőlyukam.
EnglishThe maid has only had the barest peep.
A szobalány szinte alig vethetett asszonyára egy pillantást.
EnglishShe did not dare to peep out all the rest of the way.
Az út hátralevő részén nem mert kitekinteni.