"paster" Ungarisch Übersetzung


Ergebnisse für „past". „paster" ist noch nicht in unserem Wörterbuch enthalten.
EN

"paster" auf Ungarisch

volume_up
past {Subst.}

EN past
volume_up
{Substantiv}

past
volume_up
múlt {Subst.}
But this was only the past, the bitter sad past in which I'd deserted her.
Ám ez csak a múlt, a szomorú, keserű múlt, amelyben cserbenhagytam Pandorát.
Faulkner once said, "The past is not dead, it's not even the past."
Faulkner egyszer azt mondta: “A múlt nem halott, mégcsak nem is múlt."
Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
Megbékélés, a múlt feldolgozása és az igazság ismerete nélkül ez nem lehetséges.
past (auch: history, story)
Throughout history, humans have always been distracted by upwellings from their mythic past.
- A történelem során az emberek már számtalanszor megzavarodtak a mitikus múltban gyökerező feltételezésektől.
Az már történelem.
Now decisions are often taken on the basis of past history, how we behaved in situations of crisis.
Jelenleg a döntéseket gyakran a történelem alapján hozzák, aszerint, hogyan viselkedtünk a múltbeli válsághelyzetekben.
past (auch: record, antecedents)
volume_up
előélet {Subst.}
past
She who had never been a Subject was now Past Tense.
Belőle, aki sose volt alany, befejezett múlt idő lett.

Synonyme (Englisch) für "past":

past

Beispielsätze für "paster" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMike Paster, Washington Post.
Mike Paster vagyok, a Washington Post-tól.