"out of hand" Ungarisch Übersetzung

EN

"out of hand" auf Ungarisch

HU

EN out of hand
volume_up

out of hand (auch: off the bat)
When the word got back to Ullman, as the silly quiff should have known it would do, he had fired her out of hand.
Amikor a dolog Ullman fülébe jutott az ostoba libának tudnia kellett volna, hogy előbb-utóbb a fülébe jut Ullman azonnal kirúgta.
I have, in fact, asked to speak because Mr Cashman has made attacks and insinuations which I would like to reject out of hand.
Valójában azért kértem szót, mivel Cashman úr olyan támadásokat és burkolt célzásokat intézett felém, melyeket azonnal szeretnék visszautasítani.

Synonyme (Englisch) für "out of hand":

out of hand

Ähnliche Übersetzungen für "out of hand" auf Ungarisch

out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian
hand Substantiv
to hand Verb

Beispielsätze für "out of hand" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAugustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
Augustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
EnglishEltargrim rose and held out his hand to where his truesight told him she stood.
Eltargrim felállt és kinyújtotta kezét arra, amerre igaz látása a nőt sejtette.
EnglishPete is holding out his hand and Henry says, 'Pete wants to talk to you, Dud.'
Pete kinyújtja a kezét, Henry pedig azt mondja: - Pete akar beszélni veled, Dud.
EnglishYour cousin, Galahad, Arthur said, and Galahad impulsively put out his hand.
- Az unokabátyád, Galahad - mondta Arthur, és Galahad ösztönösen kezet nyújtott.
EnglishDr Graham picked up his bag and prepared to leave, holding out his hand to Poirot.
Dr. Graham becsukta a táskáját, s indulásra készen kezet nyújtott Poirot-nak.
EnglishI don't understand--I can't conceive-- He broke off and stretched out his hand.
Nem értem... nem tudom elképzelni... elhallgatott és a pisztolyért nyújtotta a kezét.
EnglishUnless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
Ha soha nem a szabályoknak megfelelően járunk el, áttekinthetetlenné válnak az ügyek.
EnglishHe only nodded and held out his hand, knowing perfectly well it would not be shaken.
Csupán rábólintott a búcsúszóra, és a kezét nyújtotta, bár tudta, hogy hiába.
EnglishIf they did not get him out at once, the situation would get completely out of hand.
Hanem a terv megvalósítása korántsem ment olyan simán, mint ahogy elképzelte.
EnglishBy the Dragon Throne, he gasped, putting out a hand to Telarantra's arm, what's that?
- A sárkánytrónra mondom, mi ez? - horkant fel, és megfogta Telarantra karját.
EnglishThank you, dear, said Miss Marple, and put out a hand to turn on the lamp.
Köszönöm, kedvesem mondta Miss Marple, és már nyúlt is, hogy felgyújtsa a lámpát.
EnglishIgnoring the obedient drones, he held out his hand to one of the Invincible officers.
Ügyet sem vetve a buzgó darazsakra, az egyik Legyőzhetetlen tisztre mutatott.
EnglishThen I put out my hand, that old automatic gesture of the well-trained American male.
Kezet nyújtottam neki, minden amerikai felnőtt férfi automatikus gesztusával.
EnglishShe put her hairbrush down on the stool by her feet and held out her hand.
Letette hajkeféjét a mellette álló kis asztalkára, és felém nyújtotta a kezét.
EnglishAs he held out his hand to us, the butler entered and murmured something in his ear.
Már nyújtotta a kezét, amikor belépett az inas, és súgott valamit a fülébe.
EnglishWhen the Marionette had no more to say, the Judge put out his hand and rang a bell.
Nem mondanád meg, fiacskám - kérdezte nyájasan -, miféle munkával kerested a pénzedet?
EnglishInfuriatingly patient, she smiled compassionately and held out a hand to him.
A dühítően nyugodt Rose vigasztalóan rámosolygott, és kinyújtotta a kezét.
EnglishSpade, he said with enthusiasm and held out a hand like a fat pink star.
Ah, Mr. Spade mondta lelkesen, és duzzadt, rózsaszínű csillaghoz hasonló kezét nyújtotta.
EnglishVirginia stretched out a hand, and Anthony read it over her shoulder.
Virginia kinyújtotta érte a kezét, s Anthony a válla felett olvasta vele együtt.
EnglishHe was drinking one night at home, and we could tell he was about to get out of hand.
- Egyik este otthon iszogatott, és már tudtuk, hogy megint meg fog őrülni.