"oscillation" Ungarisch Übersetzung

EN

"oscillation" auf Ungarisch

EN oscillation
volume_up
{Substantiv}

oscillation
oscillation
oscillation
oscillation
oscillation
oscillation
oscillation

Synonyme (Englisch) für "oscillation":

oscillation

Beispielsätze für "oscillation" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe closer the missile got, the more they could see it mimicking that oscillation.
Minél közelebb ért a rakéta, annál inkább fölvette ugyanezt a hullámmozgást.
EnglishAs more escapees piled on, the ladder's sway became a terrifying oscillation.
Ahogy egyre szaporodtak a menekülők, a létra ijesztő oszcillációba kezdett.
EnglishIt is at a distance '1' from the axis of oscillation in the release plane which is equal to 1 m ± 5 mm.
Ennek távolsága "l" az inga lengési tengelyétől 1 m ( 5 mm, a kioldási síkon mérve.
EnglishIn the equations, it appears as an undamped oscillation.
Az egyenletekben ez az egész egy csillapítatlan oszcillációként jelenik meg.
EnglishVivienne winced as the shrill electronic squeal grew louder, a piercing oscillation.
Viviene összerándult, ahogy a vijjogás egyre erősödött.
EnglishThe longitudinal direction of oscillation of the pendulum shall be parallel to the longitudinal median plane of the vehicle.
Az ingalengés hosszirányának párhuzamosnak kell lennie a jármű hosszanti középsíkjával.
EnglishThis oscillation sent further ripples spreading among other human institutions, radiating into commerce and culture.
Nagyobb járványok ritkán fordultak elő, de a szórványos megbetegedések hétköznapi dolognak számítottak.
EnglishBy your argument, life is characterized as an oscillation between strife during peace and strife during war.
Állításod alapján az élet nem más, mint a béke idején történő viszálykodás és a háborús viszálykodás váltakozása
EnglishThe principle consists of measuring the period of oscillation of a tube containing the sample subject to electromagnetic excitation.
Az alapelv a mintát magában foglaló, elektromágneses gerjesztésnek kitett cső oszcillációs idejének mérésében áll.
EnglishThe man in charge of the oscillation, intoxicated by the rebirth of the Pendulum, supplied pushes directly on the hanged man's body.
A lengetőmestert valósággal megrészegítette az Inga újjáéledése, és közvetlenül az akasztott testét löködve, segített neki.
EnglishWhat you get is a beam of light coincident with the oscillation frequency of the wiggler magnets—that means you can tune it, sir, like a radio.
Ilyenkor aztán a centírozó mágnesek rezgési frekvenciájával egybeeső fénynyalábot kapunk azaz, ugyanúgy lehet hangolni uram, mint a rádiót.
EnglishThey had a little room to try a hard break, so Cobb began pushing and pulling the control stick, beginning a fifty-toone-hundred-foot vertical oscillation.
Nem volt helyük egy éles kitérőhöz, úgyhogy Cobb inkább a botkormányt kezdte előre-hátra rángatni, ötven-száz láb kitérésű hullámzó mozgást produkálva.