"open country" Ungarisch Übersetzung

EN

"open country" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "open country" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "open country" auf Ungarisch

open Adjektiv
Hungarian
to open Verb
country Substantiv
Hungarian

Beispielsätze für "open country" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThen they were out in the open country and the needle of the speedometer was rising.
Aztán kiértek a nyílt országútra, és a kilométeróra mutatója egyre jobban kilendült.
EnglishWhat a fool's trick to play in open country!' muttered the horse-dealer.
Hogyan lehet nyílt úton ilyen bolondságra vetemedni! - dörmögött a lócsiszár.
EnglishTree burst wounds hit men where they would never be wounded in open country.
A szétlőtt fák olyan helyen sebesítették meg őket, ahol nyílt területen soha nem sebesültek volna.
EnglishSnowshoes in case we have to walk very far in open country.
Sőt hótalpak is kellenek, mert lehet, hogy sokat kell gyalogolnunk nyílt terepen.
EnglishIf necessary all the millionaires in the country would open their inexhaustible purses!
Bőven vannak milliói, és ha kell, milliárdosai kinyitják kimeríthetetlen páncélszekrényeiket!...
EnglishThat's a lot of open country, but we won't be so easy to find now.
Sokat kell majd utaznunk nyílt terepen, bár egyelőre nem olyan könnyű megtalálni bennünket.
English`Once we hit the open country outside Gouffre Martel it was easy.
Attól kezdve, hogy kijutottunk a Gouffre Martelből, már könnyen ment.
EnglishDoctor Wimmer, you can't risk transporting him through open country.
Dr. Wimmer, nem kockáztathatja meg az átszállítását az országon.
EnglishTo their right, the Dragon's Crease wound its way downward to the open hill country below.
Jobbra tőlük a Sárkány-hasadék kígyózott lefelé a hegyeken át.
EnglishBranches arched overhead; foliage blocked out the sky; the open country was gone and lost to view.
Ágak íveltek a fejük fölött; a lombok eltakarták az eget, és többé nem látták a nyílt vidéket.
EnglishAt once Jill was past the small building, driving through the open gate, reaching the country road.
Jill a kis épület mellett elhaladva kihajtott a nyitott kapun, és elérte a keskeny országutat.
EnglishWe have to get out into open country so that flute and I can sense which way he's going with it.
Ki kell mennünk valami nyílt területre, hogy Furulyával meg tudjuk állapítani, pontosan merre van.
EnglishThe open country lies ahead; why do you tarry and loiter?”
A nyílt vidék itt van előttünk, miért maradozol le folyton?
EnglishNow Bensenhaver relaxed in all this open country.
A veszedelmes világnak szíve szerint való széles látóhatára nyílt előtte.
EnglishWait until you're out in open country and the sun comes up.
Csak addig várj, amíg kiértek a nyílt vidékre, és felkel a nap.
EnglishBy the time Old Sun had dragged himself above the horizon they were in open country, and unpursued.
Mire az öreg Nap fölkúszott a látóhatár fölé, már nyílt terepen vonultak, és senki sem üldözte őket.
EnglishAt last the boulevard had given way to the open country road.
Végül a lakott területet elhagyva kiértek az autóútra.
EnglishFirstly, it is clear with regard to Croatia that the path to membership is already open for this country.
Először is, Horvátország esetében egyértelmű, hogy a tagsághoz vezető út nyitva áll az ország előtt.
EnglishThe situation in the open country is even more difficult.
Az ország nyílt vidékein még bonyolultabb a helyzet.
EnglishI'm an open country sort of guy, Hunnicutt explained.
Magam a nyílt vidéket szeretem magyarázta Hunnicutt.
Lerne weitere Wörter
English
  • open country

Schaue im Deutsch-Französisch Wörterbuch von bab.la vorbei.