"night" Ungarisch Übersetzung

EN

"night" auf Ungarisch

volume_up
night {Subst.}

EN night
volume_up
{Substantiv}

night
volume_up
éjszaka {Subst.}
Night always had been, and always would be, and night was all.
Mintha örökké éjszaka lett volna, s ezután már örökké éjszaka lenne, mert az éjszaka a minden.
And at night, it was nearly invisible, even with night-vision goggles.
Éjszaka még éjjellátó készülékkel is szinte láthatatlan volt, mi történt.
For the others, tonight will be a night like any other night.
A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka.
night (auch: evening, eventide, sundown)
volume_up
este {Subst.}
We're going to use you every night, and every night we're going to kill you.
Minden este a rendelkezésünkre állsz majd, és minden este megölünk.
Quite a night, she thought; some night... some night...
Micsoda este!, gondolta; micsoda este... este...
It was Friday night, and on Friday night I wind the clocks.
Péntek este volt, és én péntek este szoktam felhúzni az órákat.
night
volume_up
éjjel {Subst.}
And that very night you drank a human's blood and have every night thereafter.'
És ugyanazon az éjszakán már emberi vért szívtál, mint teszed azóta is minden éjjel.
I sat there in that hospital day and night, day and night.
Ott ültem abban a kórházban éjjel és nappal, éjjel és nappal.
All night they had been putting through personal calls to their parents and wives.
Egész éjjel magánbeszélgetéseket folytattak szüleikkel, feleségükkel.
night
volume_up
éj {Subst.}
So the Captain got out of bed and went for a walk in the middle of the night.
A Kapitány tehát az éj kellős közepén kikászálódott az ágyból és elment sétálni.
The night-black gulfs and the burning suns, the skies of foreign worlds.
Az éj sötét öblöket és a lángoló napokat, az idegen világok napjait.
It was the Grove itself, however, which had borne the brunt of the night's magic.
Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben.

Synonyme (Englisch) für "night":

night

Beispielsätze für "night" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'
Még mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
EnglishHe told me that he would not be back that night and possibly not the next either.
Azt mondta, hogy nem jön vissza éjszakára, sőt talán rákövetkező éjszakára sem.
EnglishOne of themthis one, named Duncan, the olderwas spending the night with a friend.
Duncan, az idősebbik, ez itt, átlátogatott a barátjához, azzal, hogy náluk hál.
EnglishLestat killed humans all the time, sometimes two or three a night, sometimes more.
Lestat kizárólag embereket ölt, néha kettőt-hármat vagy még többet egy éjszakán.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
Január 13-a éjjelének véres eseményei Európát és az egész világot megdöbbentették.
EnglishThey stopped for the night before the sun set and took shelter in a shallow dell.
Még sötétedés előtt megálltak, és egy sekély, erdős mélyedésben táboroztak le.
EnglishSome happy servant had gone out to commune with the night and to beat upon a drum.
Egy boldog cseléd jött ki a házból, hogy mulasson az éjszakával és a dobot verje.
EnglishTHAT NIGHT at supper Arthur asked Morgaine to bring her harp and sing to them.
Vacsoránál Arthur megkérte Morgaine-t, hogy hozza elő a hárfáját, és énekeljen.
EnglishThey must find a place to sleep for the night; they must have something to eat.
Először találniuk kell egy helyet, ahol alhatnak, és enniük is muszáj valamit.
EnglishThey went to night classes in literature, philosophy, art history, and politics.
Esti iskolában tanultak irodalmat, filozófiát, művészettörténetet, politikát.
EnglishThe night you were born, well... why, you were no bigger than a loaf of bread.
Azon az éjszakán, amikor megszülettél... nem voltál nagyobb egy kenyérdarabnál.
EnglishFrodo lay and slept away the night on the deep mould beneath an ancient tree.
Frodó lefeküdt, s azon nyomban elaludt a mély avarban egy vénséges vén fa alatt.
EnglishJust after mid-night he called his wife to explain, then returned to the file.
Éjfél után hazaszólt a feleségének, hogy ne várja, aztán folytatta az olvasást.
English'We'd still be working riverside Philly and having a beer with the troops at night.
-Akkor most nem itt ülnénk, hanem egy kedélyes toplessbárban, adatgyűjtés címén.
EnglishThe airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
A levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
EnglishI knew by experiment that on a dark night you can never see a man at twenty paces.
Tapasztalatból tudtam, hogy a sötét éjszakában húsz lépésről láthatatlan az ember.
EnglishOn her last night here, she wanted me to take her dancing, and I again refused.
Utolsó esténken arra kért, vigyem el táncolni, és én ismét visszautasítottam.
EnglishHe fell into step among them and wandered the streets until well into the night.
Felvette a járókelők lépteinek ritmusát, és órákon keresztül a várost járta.
EnglishHe's chased across Prague in the morning, has dinner with U.S. contacts that night.
Egy kis reggeli üldözés Prágában, és az államok beli összekötőkkel vacsorázgat.
EnglishWell, maybe you'll have night after night of eternal hellfire all to yourself.
Hát lehet hogy éjszakáról éjszakára a pokol örökös tüze kísért Csak vicceltem.