"mysteriously" Ungarisch Übersetzung

EN

"mysteriously" auf Ungarisch

EN mysteriously
volume_up
{Adverb}

mysteriously (auch: enigmatically)
(I am also fabulously and mysteriously and undeniably wealthy, but who cares?)
(Én is mesésen, rejtélyesen és vitathatatlanul gazdag vagyok, de kit érdekel?)
Then, as mysteriously as it had come, it passed.
Aztán amilyen rejtélyesen létrejött, véget is ért a jelenés.
He scowled and went in and the door closed after us as silently and mysteriously as it had opened.
Mogorván rám nézett, előrement, az ajtó ugyanolyan csendesen és rejtélyesen csukódott be mögöttünk, ahogy kinyílt.
mysteriously (auch: enigmatically, secretly)
Griffin kissé titokzatosan.
Majd meglátjuk válaszolt a nő titokzatosan.
She forgot her five years of mortal life at once, or so it seemed, for she was mysteriously quiet.
Halandó élete öt esztendejét azonmód elfeledte, legalábbis úgy tűnt, mivel titokzatosan hallgatag volt.

Synonyme (Englisch) für "mysteriously":

mysteriously
mysterious

Beispielsätze für "mysteriously" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn the cool light the man's face looked odd to Ipan's eyes, mysteriously bony.
A hideg fényben arca csontosnak, hosszúnak és lehetetlenül vékonynak tűnt.
EnglishWhen the soldiers looked for the nails, they had disappeared mysteriously.
Amikor a katonák a szögeket keresték, azok varázslatos módon eltűntek.
EnglishEven these had mysteriously lost whatever they'd carried or worn.
Teljesen lecsupaszították őket, elvették az összes felszerelésüket és a ruhájukat is.
EnglishShe will take the reprimand more seriously than if it came mysteriously, as if from nowhere.
- Annál jobb, mert így komolyabban veszi a büntetést, mintha a semmiből jött volna.
EnglishHenry thought of how lightbulbs would sometimes go mysteriously bright before burning out for good.
Herny arra gondolt, hogy a lámpaégők milyen rejtelmesen ragyognak, mielőtt örökre kiégnének.
EnglishOn a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.
A viszonylag szerény miniszterelnöki fizetéséből csodálatos módon multimilliárdos lett.
EnglishEmpire initially helps Earth recover, then effort is mysteriously abandoned.
Birodalmi segítséggel megpróbálják a Föld radioaktív talaját egészségesre cserélni, majd a vállalkozás megakad.
EnglishDid you know that D'Courtney's guards were mysteriously short-circuited?
Valaki megrabolta őket, elvett tőlük egyórányi időt.
EnglishStay seated until I am finished, he ordered mysteriously.
Maradjatok ülve, amíg végzek parancsolta rejtelmesen a druida.
EnglishLike a star quarterback who mysteriously quits the football team?
Mint a csatár, aki hirtelen otthagyja a focicsapatot?
EnglishHe mentioned the fact that others who had discovered the secret before him had disappeared mysteriously.
Utalt rá, úgymond, hogy őelőtte is volt már, aki rájött a titokra, de megmagyarázhatatlan módon eltűnt.
EnglishRisca released Bremen and looked about mysteriously.
Risca elengedte Brement, és körülsandított.
English'There are ways,' she said mysteriously.
Megvannak a módszereim felelte sejtelmesen Sephrenia.
EnglishLater they mysteriously escape beyond the Galaxy.
EnglishThe worm web had many openings near inhabitable worlds, but also many near mysteriously useless solar systems.
Valódi veszély csak az ivadék peremén fenyegetett, ahol a hatalmas, ellentétes irányú nyomások atomokra szaggatták volna őket.
EnglishCaroline dropped her voice mysteriously.
Caroline rejtelmesen lehalkította a hangját.
EnglishThe lights had waxed and waned as if on cue; the cameras had mysteriously failed when the man had appeared.
A lámpák pislogtak, kialudtak, mintha valaki babrálta volna azokat, és a kamerák is felmondták a szolgálatot, amikor feltűnt a férfi.
English'Maybe,' he said mysteriously.
EnglishA big, shapeless white woman on a pile of bedding asked him mysteriously whether he thought her husband would come back from the war.
Egy kövér, alaktalan fehér asszony, nagy halom ágynemű tetején, titkolódzva kérdezte tőle, vajon a férje hazajön-e a háborúból?
EnglishHe just smiles mysteriously.