EN muster
volume_up
{Substantiv}

muster (auch: assemblage, assembly, flock, turnout)
muster
volume_up
mustra {Subst.}
muster (auch: parade, review, survey, visitation)
volume_up
szemle {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "muster":

muster

Beispielsätze für "muster" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI yanked the two buckets up with all the might I could muster and ran to the truck.
Minden erőmet összeszedve felemeltem a két dobozt, és odarohantam a kocsihoz.
EnglishHad they no conception of the power that a seasoned politician like Davis could muster?
Hát nem tudják micsoda hatalma van egy Davishez hasonló dörzsölt politikusnak?
EnglishThere he lay for a while, until he could muster the energy to get to his feet.
Jó darabig ott feküdt, mígnem elég energiát ki tudott préselni magából, hogy felálljon.
EnglishMy second swing starts at the ceiling and falls with all the force I can muster.
A második ütésem a plafon magasságából indul, minden erőmet beleadom.
EnglishThis is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Csak ilyen módon tehetünk szert kellő hatalomra ahhoz, hogy megállapodást érjünk el.
EnglishHe'd need whatever magical ability he could muster to go after Janice.
Minden lehetséges mágikus képzettségre szüksége van, hogy megmentse Janice-t.
EnglishI hope it's not about Wall Street, Jack replied in as unguarded a voice as he could muster.
Remélem, nem a Wall Streetről felelte a tőle telhető leglezserebb hangon Ryan.
EnglishWe believe in you, and you will have all the support we can muster.
Mi hiszünk önben, és megadunk minden segítséget, amit csak össze tudunk szedni.
EnglishNo problem, Mitch said with as much confidence as he could muster.
Semmi akadálya felelte Mitch olyan magabiztosan, amilyen magabiztosan csak tudta.
English' He turned, facing up to Faramir with all the courage that he could muster.
- Megfordult, s minden bátorságát összeszedve Faramir szemébe nézett.
EnglishFrom earliest childhood, it was all he could muster in the way of defiance.
Pici kora óta ez volt minden, amivel kifejezhette, hogy ő most dacol.
EnglishMore grim men with swords than they'd been able to muster in the first place!
Jóval több harcos jelent meg, mint amennyit le tudtak volna győzni!
EnglishRunning would require more strength than he could possibly muster.
A futáshoz több erőre lenne szükség, mint amennyit most össze bírna gyűjteni.
Englishhe said, giving as much basso profundo to his question as he could muster.
- Lejössz? - kérdezte, annyi basso profundót sűrítve hangjába, amennyi csak elfért.
EnglishI need all the courage I can muster to die at the age of 20."
Össze kell, hogy szedjem az összes bátorságom, ahhoz, hogy 20 évesen meghaljak."
EnglishDid that soul pass muster in this hellish place, what he just said?
- Azzal, amit mondott, kiállta-e a próbát az a lélek ezen a pokoli helyen?
EnglishHand steady, he called upon the magic of the Elfstones with everything that he could muster.
Biztonsággal kereste a Tündérkövek mágiáját, összeszedett magából mindent, amit talált.
EnglishThis was the worst moment, and I couldn't muster the strength to appreciate it.
Ez volt a legrosszabb pillanat, és nem voltam képes összegyűjteni annyi erőt, hogy megküzdjek vele.
EnglishFrom now on he would play Martin Strauss, man of the world, with all the bravura he could muster.
Mostantól akkor eljátsza Martin Strausst, a világfit, mindenféle bravúrokat bemutatva.
EnglishWe have bested them here, but what if they muster legions of these half-dead to assault our walls?
Most itt megvertük őket, de ha ilyen félig halott hadsereg támad falainkra?

Lerne weitere Wörter