"medicinal" Ungarisch Übersetzung

EN

"medicinal" auf Ungarisch

EN medicinal
volume_up
{Adjektiv}

medicinal (auch: remedial)
They are collected and ground into medicinal powder by the Nerek.
A nerekek összegyűjtik, és gyógyító porrá őrlik őket.
Honnan tudta, hogy gyógyító hatása van?
medicinal
All this in done with (medicinal) products which are often harmful to human beings.
Teszik mindezt olyan (gyógy)szerekkel, amelyek sokszor károsak az emberre nézve.

Synonyme (Englisch) für "medicinal":

medicinal
English

Beispielsätze für "medicinal" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPatients in the EU need to know how they can avoid falsified medicinal products.
Az EU-ban a betegeknek tudniuk kell, hogyan kerülhetik el a hamisított gyógyszereket.
EnglishThis is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
Minden erkölcsöt nélkülöző, becstelen emberek ezért hamisítják a gyógyszereket.
English- the preparation, testing, storage and dispensing of medicinal products in hospitals,
- gyógyszerek készítése, tesztelése, tárolása és forgalmazása kórházakban,
EnglishThe number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
A hamisított gyógyszertermékek száma gyorsan növekszik valamennyi európai országban.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Ennek ellenére tudjuk, hogy a terméket az Egyesült Államok 1997-ben kivonta a forgalomból.
EnglishPharmacovigilance of medicinal products (amendment of Regulation (EC) No 726/2004) (
A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) (
EnglishSupplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (
A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa (kodifikált szöveg) (
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Továbbra is az orvosoknak kell a gyógyszerekkel kapcsolatos információ fő forrásának lenniük.
English- the storage, preservation and distribution of medicinal products at the wholesale stage,
- gyógyszerek tárolása, minőségének megőrzése és nagykereskedelmi elosztása,
English- other colouring matters for medicinal products for external use only.
- egyéb színezőanyagok csak a külső használatra szánt gyógyszerek esetében.
English'It's only for medicinal purposes, Lord Vanion,' Nashan explained quickly.
Kizárólag orvosi célokra, Lord Vanion magyarázta gyorsan a preceptornak.
EnglishVariations to the terms of marketing authorisations for medicinal products (
A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása (
EnglishThe number of falsified medicinal products is rising extremely rapidly in the EU.
A hamisított gyógyszerek rendkívül gyorsan növekszik az EU-ban.
EnglishThe marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.
A gyógyszertermékek értékesítését a vizsgálati eljárás és az olvashatóság akadályozza.
EnglishHis wounds were cleaned as well as possible, and coated with hardening dabs of medicinal foam.
A sebeit lehetőség szerint megtisztította, és befedte levegőre keményedő gyógyhabbal.
EnglishDischarge 2005: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (vote)
2005. évi mentesítés: Európai Gyógyszer Ügynökség (szavazás)
EnglishFalsified medicinal products are a scourge that has long been ignored.
A hamisított gyógyszerek olyan veszélyt jelentenek, amelyet régóta figyelmen kívül hagynak.
EnglishIn today's vote I voted in favour of the report by Mrs Matias on falsified medicinal products.
A mai szavazáson támogattam Matias asszonynak a hamisított gyógyszerekről szóló jelentését.
EnglishNo one should ever receive unsolicited information on medicinal products.
Soha senki ne kapjon kéretlen tájékoztatást a gyógyszerekről.
EnglishIt would also enable faster access to the latest medicinal products in all Member States.
Továbbá felgyorsítaná a legújabb gyógyszerkészítményekhez való hozzáférést az összes tagállamban.