EN material
volume_up
{Substantiv}

material (auch: matter, stuff, substance, theme)
volume_up
anyag {Subst.}
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Nos, a micélium egy csodálatos anyag, mert egy önmagát összeszerelő anyag.
And this material that's deposited either starts as a liquid form or a material powder form.
A felhordott anyag eredetileg folyadék vagy por formájában létezik.
Was the angel painted on the triptych caught in the material, or was the material transformed?
Anyag-e csupán a szárnyas oltár angyala vagy átszellemült anyag?
material (auch: body, stock)
volume_up
alapanyag {Subst.}
And we want to make this material accessible to everyone.
És mi azt akarjuk, hogy ez az alapanyag mindenki számára elérhetővé váljon.
To these non-engineers, littleBits became another material, electronics became just another material.
E nem-mérnökök kezében a littleBits egy alapanyaggá változott, az elektronika maga csak egy újabb alapanyag lett.
I got two words for you, Jake: Prom queen, material.
Két szót mondok, Jake: bálkirálynő, alapanyag.
material (auch: fabric, stuff)
volume_up
ruhaanyag {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "material":

material

Beispielsätze für "material" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishKarolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Karolina családja és barátai pornográf tartalmú elektronikus leveleket kaptak.
EnglishThis being the case, the material on the search engines ought to be standardised.
Mivel ez a helyzet ezért a keresőmotorokban található anyagokat egységesíteni kell.
EnglishWe're sieving the material, we're using magnets, we're using air classification.
Átszitáljuk az anyagot, mágneseket használunk, levegőbefúvással válogatunk.
EnglishThere are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Különböző adottságokkal rendelkeznek e nyersanyag kinyerését és beszerzését illetően.
EnglishThey've discovered a new bond, a new material for transparent solar cells.
Ők felfedeztek egy új kötést, egy új anyagot az átlátszó napelem-cellák számára.
EnglishOut of the richness of the material presented to him, he seized upon one phrase.
Az elébe zúdított gazdag választékból mindenesetre kiragadott egy ötletet.
EnglishOnly bring out the most vital material concerning the peace talks at Castletown.
Csak a legfontosabb anyagokat hozd ki, a castletowni béketárgyalásokkal foglalkozókat.
English'But the mechanism to insert the boost material was destroyed by the impact.
- De a trícium befecskendezéséért felelős szerkezet megsérült a becsapódásnál.
EnglishHe loved the carnival because it gave him so much material for the pulpit.
Imádta a vándorcirkuszt, mert így legalább volt miről prédikálnia a pulpituson.
EnglishWhat if he wants us to think that someone else is stealing material from his diary?
Mi van, ha azt akarja velünk elhitetni, valaki más lopja ki az anyagot a naplójából?
EnglishI left Andy Clutterbuck on the desk, and Clut isn't exactly Quiz Kids material.
Most Andy Clutterbuck vezeti az irodát, és Clutot sok ésszel nem áldotta meg az Isten.
EnglishAttractive learning material that can be used both at home and in school!
A kifestőkönyvvel a gyermekek játszva tanulhatnak az iskolában és otthon egyaránt
EnglishHe wasn't a bad salesman, directing me at once to the more expensive material.
A férfi mindenesetre nem volt rossz üzletember: rögtön a drágább áruk felé irányított.
EnglishI obtained material which you were all able to read in the secret reading room.
Én megszereztem azt az anyagot, amelyet önök mindannyian elolvashattak a titokszobában.
EnglishAs a screenwriter, you should know that's the kind of material that never bores.
Mint forgatókönyvíró tudnod kell, hogy ez a fajta téma soha nem unalmas.
EnglishPerkins was a Mormon, and had never been seen to touch pornographic material.
Perkins ugyanis mormon, és soha életében nem nyúlt még pornográf anyaghoz.
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Sajnálatos módon ennek a típusú robbanóanyagnak elsősorban a gyermekek esnek áldozatul.
EnglishAfter all, servers putting out harmful material may be located in any country.
Végső soron a káros tartalmakat felhelyező szerverek bármelyik országban megtalálhatók.
EnglishThen there was silence as they continued to plow through the printed material.
Aztán csend lett; valamennyien ismét visszatemetkeztek az iratkötegekbe.
EnglishThe rapporteur was in no easy situation when she was preparing her material.
Nem volt könnyű helyzetben a raportőr, amikor elkészítette ezt az anyagát.