"mastery" Ungarisch Übersetzung

EN

"mastery" auf Ungarisch

EN mastery
volume_up
{Substantiv}

Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
Kiválóság: a vágy, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk valamiben, ami számít.
And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around three elements: autonomy, mastery and purpose.
Úgy vélem, hogy az új üzleti gyakorlat három alkotóelem köré épül majd: önállóság, kiválóság és cél.
mastery (auch: authority, force, grip, hold)
volume_up
hatalom {Subst.}
Thy skull will join the others on the shelf-fools who accompanied the mages who lusted after mastery over wizardry.
A koponyádat a többi közé teszem - ezzel a polcra mutatott -, oktalan bolondok, akik elkísérték a mágikus hatalom után áhítozó varázslókat.
It had spoken truth; she'd gained great sight, indeed-of what unchecked power and fanatical mastery of Art did to archmages.
Hát Laeral most már tisztán látta, hogy az irányíthatatlan erő és a művészet feletti fanatikus hatalom mit tesz a főmágusokkal.
Or it should have, if not for Hannan Mosags extraordinary mastery of those fragments of Kurald Emurlahn from which power could be drawn.
Vagyis csak járt volna, ha nem bánik Hannan Moszang olyan mesterien a Kurald Emurlahn azon darabjaival, melyekből hatalom meríthető.
mastery (auch: ascendancy, pull, superiority, vantage)
volume_up
fölény {Subst.}
mastery (auch: domination, regime, regiment, reign)
volume_up
uralom {Subst.}
mastery
mastery

Synonyme (Englisch) für "mastery":

mastery

Beispielsätze für "mastery" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd every one that striveth for the mastery refraineth himself from all things.
A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben.
EnglishFor he also that striveth for the mastery is not crowned, except he strive lawfully.
A versenyző is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerűen küzd.
English`It has four limbs and dives manwise; a pretty mastery of the craft it shows, too.
- Négy lába van, s úgy ugrik fejest, mint az ember: ugyancsak ért hozzá.
EnglishPeople to be guided in learning her service and true mastery of magic?
Nem azt akarja, hogy a Nép vezérelve legyen a tanulás és az igaz mágia útján?
EnglishAfraid ye'll lose mastery of this little band of Pawing Hands, eh?
- Attól félsz, hogy elveszíted az irányítást a Tapizó Kezek kicsiny bandája felett?
EnglishI seek training to further my mastery of the Art, he said softly.
- Szeretném továbbfejleszteni a képességeimet a művészetben -kezdte halkan.
EnglishSuch bright prospects are why the road to mastery of magecraft is always such a crowded one.
A fényes lehetőségek miatt azonban a mágiahasználó mesterré válás útja mindig túlzsúfolt.
EnglishThe one manly feat of strength of which I was capable was the mastery of a bucking gun.
Egyetlen férfias erőpróbára voltam képes: álltam a puska rúgását.
EnglishThis task I would do for you has proven beyond my present mastery.
A küldetés, melyre a nevedben készülök, meghaladja jelenlegi erőmet!
EnglishHer mastery of her horse saved her from the full force of that dash and her sword swung down.
Az ügyessége, ahogyan a lóval bánt, tompította a támadás lendületét, kardjával pedig lecsapott.
EnglishCallus afterwards rose to compliment Tiberius on his mastery over his grief.
Igen kevesen hittek nemrégiben történt megjavulásában.
EnglishThis was pure joy, intoxicationwonderful mastery of the air!
Tiszta élvezet volt ez számára, csodálatos uralkodás a levegő fölött.
EnglishAnd rarer still when accompanied, as in my case, by self-awareness and a mastery of language.
Még azok között is ritka, akik olyanok, mint én, hogy tudják magukról, és ráadásul nyelvtehetségek.
EnglishAnd how shall I acquire this mastery over all spells I use?
- És hogyan érhetem el ezt az uralmat minden varázslatom felett?
EnglishEach of his personalities possessed a talent of his or her own, and Sorak's was mastery of the blades.
Mindegyik személyiségének megvolt a saját tehetsége - maga Sorak a kardvívás mesterségében jeleskedett.
EnglishThen the Troll-Gods told Ghwerig what he must do to gain mastery over the gem which he had wrought.
A troll istenek azt is elmondták Ghwerignek, hogy meg kell tanulnia uralkodni az általa megmunkált kő felett.
EnglishStemp had regained mastery of himself, half closing his eyes.
Stemp pillanatok alatt visszanyerte az önuralmát.
EnglishHe had been in Moscow only six weeks, but his unsuspected mastery of even slang Russian had paid a couple of dividends.
Csak hat hete volt Moszkvában, de az orosz nyelv, a szleng kiváló ismerete meghozta gyümölcseit.
EnglishShe began to read it within a few weeks of acquiring it, and now she has an almost complete mastery.
A gyermek a megszerzésétől számított néhány héten belül már tudta olvasni, és most szinte tökéletesen ura a műszernek.
EnglishAll those years shut away at Paranor, prac- ticing his warrior skills, his fighting tactics, his weapons mastery.
Évekig finomította a paranori elzártságban taktikai-stratégiai készségeit, fegyverforgatási tapasztalatait.