"to mark out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to mark out" auf Ungarisch

EN to mark out
volume_up
{Verb}

Ähnliche Übersetzungen für "to mark out" auf Ungarisch

mark Substantiv
to mark Verb
out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian

Beispielsätze für "to mark out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe paused and then burst out, Mark will have it that it was all my fault!
Szünetet tartott, azután kitört belőle: Mark azt állítja, hogy én tehetek az egészről!
EnglishAn extremely put-out Mark Jefferson walked up the narrow street to the main road.
Az egészből egy hangot sem értő Mark Jefferson elindult a keskeny mellékutcán a bulvár felé.
EnglishAfter dinner Mark Gaskell went out in his car to the sea front, he said.
Vacsora után Mark Gaskell elment autózni... mint mondta, a tengerpartra.
EnglishHe'd left his mark; wiping their features out with his knives the way he had Sheryl's.
Otthagyta a jelét: kitörölte az arcukat a késeivel, mint Sherylét.
EnglishSeconds later it stopped on the fifth floor, and Mark darted out between two doctors..
Másodpercekkel később a lift megállt az ötödiken, és Mark, két orvos között, kipattant az ajtón.
EnglishThey mark out a vector for Community action that has been and still is greatly neglected.
Ezek jelölik ki a közösségi cselekvés irányát, amit a múltban is, és nagyrészt ma is elhanyagoltunk.
EnglishSo, now that Mark's out of the picture, you just take up with some man?
Akárkivel összeállsz aznap, hogy szakítottál Markkal?
EnglishAt the Consecration, as the tiny bells rang out to mark the sacred moment, I held up the Host.
A Consecratiónál, amikor csengettyűk csilingelése jelezte a megszentelt pillanatot, felmutattam az ostyát.
EnglishTrusting or not trusting the CE mark cannot be based on the CE mark alone, out of context.
Az, hogy bízunk, vagy nem bízunk a CE-jelölésben, az összefüggésrendszer nélkül nem épülhet egyedül a CE-jelölésre.
EnglishDamn, it's pretty out here, Mark observed.
- A fenébe is, kellemes itt - jegyezte meg Mark.
EnglishSparks fly out and mark the carpet.
A szikrák kipattannak, és kiérethetik a nagyszőnyeget.
EnglishTen minutes later, a Socho, or chief petty officer, went out on deck to check out the Mark 68 torpedo launcher on the port side.
Tíz perccel később egy socso a tengerészaltiszt kilépett a fedélzetre, hogy ellenőrizze a bal oldali Mark 68-as torpedóvetőt.
EnglishEverything will work out, Mark.
EnglishBut I also think that we can mark out for ourselves a role as a global standard-setter against the challenges of globalisation.
Azt is gondolom azonban, hogy a saját magunk számára a globalizáció kihívásaival szembeni globális normaalkotó szerepet is kioszthatunk.
EnglishMark thrust out his hands.
EnglishYes, Mark blurted out.
EnglishFinally, as the Vice-President of the Commission said again today, we hope the Pact will enable us to mark out a common asylum policy and a Europe of asylum.
Végezetül, mint azt a Bizottság alelnöke ma elismételte, reméljük, hogy a Paktum segítségével körülhatárolhatunk egy közös menekültügyi politikát, és a menedék Európáját.