"to map out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to map out" auf Ungarisch

EN to map out
volume_up
{Verb}

to map out
volume_up
beoszt {Vb.} (időt)
to map out (auch: to project, to adumbrate)

Ähnliche Übersetzungen für "to map out" auf Ungarisch

map Substantiv
Hungarian
to map Verb
out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian

Beispielsätze für "to map out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe took the map out of his back pocket and sat on the steps to examine it.
Ott kivette zsebéből a térképet, és leereszkedett a lépcsőre, hogy jobban megvizsgálja.
EnglishSparhawk spread his map out on the table in the centre of the pavilion.
Sparhawk kiterítette a térképet a sátor közepére helyezett asztalra.
EnglishBy the end of next week, we need to have a road-map that leads us out of this impasse.
A jövő hét végéig meg kell határoznunk azt a menetrendet, amely elmozdít bennünket a holtpontról.
EnglishWe need to adopt measures in order to map out financial risks.
Intézkedéseket kell elfogadnunk, hogy megtervezzük a pénzügyi kockázatokat.
EnglishHe got two sweeps of the radar on the Kavazny complex itself before the ground-map scope blanked out.
Kétszer tudta végigpásztázni, mielőtt végleg kialudt volna az Old Dog radarképernyője.
EnglishI would like to say that there are a series of certainties that should map out our route for us.
Elmondanám, hogy számos olyan tény létezik, amelyek kijelölik számunkra a követendő útvonalat.
EnglishMap out the anomalies that Acker finds and grunt out the equations.
Térképezd fel Acker eseteit és morogd ide az egyenleteket.
EnglishShe and the Earl of Lenda, Platime and Stragen were bent over the large map spread out on the council table.
Õ, Lenda gróf, Platime és Stragen egy nagy, kiterített térkép fölé hajolva beszélgettek.
EnglishI can only say that I support these amendments that map out and specify the scope of the proposal.
Csak azt tudom mondani, támogatom ezeket a javaslat hatásköri kereteit kialakító és pontosító módosításokat.
EnglishI displayed the map, and it shone out brightly above the rocks.
Kivetítettem a térképet: csak úgy sugárzott.
EnglishYes, we need to map out a genuine European agenda.
Igen, ki kell dolgoznunk egy valódi európai menetrendet.
EnglishWhilst it was necessary to map out the new response to a new challenge, it was unthinkable not to provide a response.
Bár egy új kihívásra ki kellett dolgozni az új választ, az elképzelhetetlen volt, hogy ne reagáljunk.
EnglishAn obvious one is the collection of information, of comparable data which will help map out problems.
Az egyik nyilvánvalóan az információ és az összehasonlítható adatok gyűjtése, amelyek révén feltérképezhetjük a problémát.
EnglishSparhawk took his map out of his saddlebag.
Sparhawk elővette a térképet a nyeregtáskából.
EnglishBradstreet had spread an ordnance map of the county out upon the seat and was busy with his compasses drawing a circle with Eyford for its centre.
Bradstreet kiterítette az egyik ülésre a környék térképét, és egy körzővel kört rajzolt Eyford köré.
EnglishExplain, said I, pouring him another glass of port, and peering over the parchment map which he spread out before us.
Ezt magyarázza meg kértem, és újabb pohár portóit töltöttem neki, miközben a pergamen térképet kémleltem, amelyet a professzor szétterített közöttünk.
EnglishSo I will actively look for the Commission to pursue a different strategy, because I believe that the State aid map is out of date.
Ezért aktívan fogom szorgalmazni, hogy a Bizottság más stratégiát folytasson, ugyanis úgy vélem, hogy az állami támogatási térkép elavult.
EnglishAt Dylan's request, Jilly got an Arizona map out of the glove box and studied it with a penlight while he drove northwest.
Jilly, Dylan kérésére kivett egy Arizona-térképet a kesztyűtartóból, és miközben északnyugat felé haladtak, tanulmányozni kezdte egy kis lámpa fényénél.
EnglishThis will be ready in the summer and will map out a range of specific initiatives over and above those mentioned in the Communication, such as:
Ez nyárra fog elkészülni és a Közleményben említettek mellett olyan további kezdeményezéseket vázol fel, mint például a következők:
English(IT) Mr President, I should like to thank the Commissioner for the road map he has set out for Albania this evening, which I endorse wholeheartedly.
(IT) Elnök úr! Szeretném a biztos úrnak megköszönni az Albánia számára ma este felvázolt útitervet, amit maradéktalanul támogatok.