"to manage" Ungarisch Übersetzung

EN

"to manage" auf Ungarisch

EN to manage
volume_up
[managed|managed] {Verb}

If they are rescued, or manage to repair their ship, they'll talk.
Ha megmentik őket, vagy sikerül megjavítaniuk a hajójukat, beszélni fognak.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.
I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Remélem, hogy valakinek sikerül addig eljuttatni a Parlament üzenetét az elnökségnek.
And everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.
Minden Wikipediával kapcsolatos dolgot egy teljes egészében önkéntes csapat kezel.
Stílusokat készít, szerkeszt, alkalmaz és kezel.
It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.
Ma elegendő, ha valaki a legjobb mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlat szerint kezel egy adott földterületet.
to manage (auch: to carry, to conduct, to drive, to govern)
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
Világossá vált, hogy önmagában a verseny nem mindig vezet célra támogatás nélkül, amikor magasabb célok forognak kockán.
He's managing a company out there, and he offered.
Nézd, egy céget vezet ott, és ajánlott egy állást.
Billy Porter is a white male, wears a tie to work and manages a Western Auto.
Billy Porter fehér férfi, nyakkendőt visel a munkahelyén, és egy Western Autó nevezetű üzletet vezet.
Ladies and gentlemen, Greece will not manage on its own.
Hölgyeim és uraim, Görögország egyedül nem boldogul.
Csak azt nem értem, hogy boldogul olyan gyorsan folytatta Minnie.
Sehogyan sem boldogul ezzel a konttyal.
Not many people realise that 42% of those engaged regularly in agriculture are women, and that three out of every ten holdings in the EU are managed by women.
Kevesen ismerik fel, hogy a mezőgazdaságban rendszeresen alkalmazottak 42%-a nő, és hogy az Unióban minden tíz üzemből hármat nő irányít.
to manage (auch: to farm, to husband)
Managing over €6.5 billion funds under the 7th Framework Programme for Research, it started its work in June 2009.
Az ügynökség, mely a 7. kutatási keretprogram keretében több mint 6,5 milliárd euróval gazdálkodik, 2009 júniusában kezdte meg működését.
It is about providing the transparency needed to know how Member States manage themselves, so that we may send them warning signals in time.
Ez arról szól, hogy átláthatóságot biztosítunk arra, hogy tudjuk, mely tagállam hogyan gazdálkodik, hogy időben lehessen még figyelmeztető jeleket küldeni.
EUR 650 million from the European budget is managed by Mr Solana in the area of defence, security and foreign policy, but without any form of monitoring.
Solana úr 650 millió euróval gazdálkodik az európai költségvetésből a védelem, a biztonság és a külpolitika területén, de a felügyelet bármilyen formája nélkül.
to manage (auch: to administer)
to manage (auch: to tackle)

Beispielsätze für "to manage" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd I think that is an expansion of your moral compass when you manage to do that.
És azt hiszem, hogy az erkölcsi iránytűnk tágulása, amikor ezt meg tudjuk tenni.
EnglishBut what sort of fight could he manage against an enemy like the Warlock Lord?
De miféle harcról lehet szó ilyen ellenséggel szemben, mint a Boszorkánymester?
EnglishCousin, you may come with us if you think you can manage to hold your tongue.
Öcsém, velünk jöhetsz, ha úgy érzed, hogy képes vagy féken tartani a nyelvedet.
EnglishMiraculously, by the end of the third week, they could manage both tricks at once.
Csodálatosképpen a harmadik hét végére sikerült megcsinálniuk mindkét trükköt.
EnglishReleasing the gift from our brothers hands is for Hannan Mosag to manage, now.
Hannan Moszang feladata lesz, hogy átvegye az ajándékát halott öcsénk kezéből.
EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
A Bizottság és a tagállamok az adófizetők pénzét rosszul és jogsértő módon kezelik.
EnglishThe suffering man spilled half of it, but he did manage to get the rest down.
A reszkető nyomorult a felét kilöttyintette, de a maradékot becsülettel legyűrte.
EnglishI have no doubt that, in spite of the repairs, you could manage there for one night.
Bár most ott nagy a felfordulás, egy éjszakát csak át tud vészelni baj nélkül.
EnglishWe need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis.
Erről meg kell állapodnunk, máskülönben igen nehéz lesz kezelni ezt a válságot.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Soha nem jut eszükbe a spanyol népszavazást vagy a luxemburgi népszavazást emlegetni.
EnglishTell me, Humfries, how do all these old dears manage to come and stay here?
Mondja, Humfries, hogy telik ezeknek a kisöregeknek arra, hogy itt szálljanak meg?
EnglishSo the big question for us is, "How do we manage this technological change?"
A nagy kérdés számunkra, hogy "Hogyan kezeljük ezt a technológiai változást?"
EnglishThe Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
Ezenfelül a Bizottság kezeli majd a tagállamoktól érkező kétoldalú kölcsönöket is.
EnglishYes, sir, but we can still manage things in as civilized a way as possible.
Igen, uram, ennek ellenére a lehető legcivilizáltabban intézhetjük a dolgokat.
EnglishFifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
Ötödször, meg tudjuk győzni a világ többi részét, hogy kövessék kötelezettségeinket.
EnglishTherefore, it is important that operators are able to manage their networks.
Ezért fontos, hogy a szolgáltatók képesek legyenek irányítani hálózataikat.
EnglishManage applied styles in current document and in %PRODUCTNAME templates.
Az aktuális dokumentumban és %PRODUCTNAME-sablonokban használt stílusokat kezeli.
EnglishNot much change, although Judy did manage to get him to swallow a little broth.
Nem sokat változott az állapota, bár Judynak sikerült pár kanál húslevest belédiktálnia.
EnglishWe know that numbers are useful for us when we advertise, manage, govern, search.
Tudjuk, hogy a számok hasznosak amikor reklámozunk, vezetünk, kormányozunk vagy keresünk.
EnglishWe are measuring it because we know that you cannot manage what you do not measure."
Kiszámítottuk, mert tudjuk, hogy nem intézheted azt, amivel nem számolsz."