"to make way for" Ungarisch Übersetzung

EN

"to make way for" auf Ungarisch

EN to make way for
volume_up
{Verb}

to make way for (auch: to give way, to make room for)
to make way for
to make way for

Ähnliche Übersetzungen für "to make way for" auf Ungarisch

make Substantiv
to make Verb
way Substantiv
for Konjunktion
see Substantiv

Beispielsätze für "to make way for" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe woman, Eleni, is amazingly clever, but she will make way for you.
Eleni, az asszony, megdöbbentően értelmes, de ő utat fog engedni neked.
EnglishMake way or we'll kill you! the youngest Goldsword added, in a snarl.
- Állj el az utunkból, különben megölünk! - próbálta megfenyegetni a legifjabb Aranypengés.
EnglishBezrar blinked, chuckled, and hastily shuffled back to make way for his partner.
Bezrar nyelt egy nagyot, majd beengedte a partnerét.
EnglishMake way, he shouted to the uniformed men in front of him.
Adjanak utat! kiáltott rá az egyenruhás férfiakra maga előtt.
EnglishI declare voting suspended to make way for the formal sitting.
A szavazást felfüggesztem és az ünnepi ülés következik.
EnglishAnd I swept past her, almost throwing her aside, seeing them scuttle back to make way.
Elszáguldottam mellette, kis híján félrelöktem, és láttam, hogy a jelenlévők sietve hátranyomulnak, hogy utat engedjenek.
EnglishAt my birthday celebration tomorrow, I give the word, and your town will be destroyed to make way for this...
A holnapi szülinapi ünnepségemen, megadom a jelet, és a falvadat lerombolom hogy helyet csináljak ennek...
EnglishI will attempt to make way for your next proceedings.
Megpróbálok a következő ülésüknek is teret engedni.
English` Author's note: The old Gare Montparnasse facade was demolished in 1964 to make way for office-block development.
** A szerző jegyzete: A régi Gare Montparnasse épületét 1964-ben bontották le, és a helyére irodaház épült.
EnglishThe lady of the roses was too frail to handle this challenge, and that sunny persona retreated to make way for an angry goddess.
és gyenge volt, hogy szembenézzen e kihívással, és a naposabbik énje azonnal átadta helyét a haragvó istennőnek.
EnglishOthers struggled to make way for her.
EnglishMake way! one of the officers yelled.
EnglishAll right, make way for the Rabbit.
EnglishMake way for the king!?
EnglishWe need an ambitious policy for the Mediterranean that goes beyond economic partnerships to make way for real political partnerships.
Határozott, a gazdasági partnerséget meghaladó stratégiára van szükségünk a földközi-tengeri térségében, hogy valódi politikai partnerségeket tudjuk kialakítani.
EnglishHe had arrived in the world in 1935, in a fishermans cottage in the old Buholmen quarter, long since demolished to make way for the new highway.
1935-ben látta meg a napvilágot egy kis halászkunyhóban az öreg Buholmen kerületben, amelyet már rég leromboltak, mert kellett a hely az új autópályának.
EnglishThe old coffins were broken up in time to make way for new burials, and the pieces, along with the bones, were slipped into a vault beneath the grave.
A régi koporsókat időként összetörik, hogy helyet csináljanak a következőknek, és a törmeléket a csontokkal együtt ledobják a síremlék alatti gödörbe.
EnglishFor reasons of space alone these cards had to be cleared out at fairly short intervals to make way for the vast number of fresh ones that came in each year.
Kizárólag a hely szűkössége miatt, ezeket a bejelentőlapokat viszonylag sűrűn kell selejtezni, hogy elférjenek az évente hatalmas mennyiségben beérkező újak.
EnglishEven if there are good reasons why a large number of people have to make way for major projects, a crucial starting point must also always be the welfare of the displaced population.
Még ha jól megalapozott okokból kell sok embernek elköltöznie egy jelentős beruházás érdekében, akkor is mindig a kitelepített lakosság jólétéből kell kiindulni.