"to make way" Ungarisch Übersetzung

EN

"to make way" auf Ungarisch

EN to make way
volume_up
{Verb}

to make way (auch: to advance, to come on, to drift, to fare)
to make way (auch: to drive, to go, to go along, to head)
volume_up
megy {Vb.}
to make way (auch: to get along)

Ähnliche Übersetzungen für "to make way" auf Ungarisch

make Substantiv
to make Verb
way Substantiv

Beispielsätze für "to make way" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishGo while still you may or I will find a way to make you wish that you had.
Menj, amíg teheted, vagy gondoskodom róla, hogy azt kívánd, bár elmentél volna!
EnglishI managed to make my way to the elven market, where I took a small room at an inn.
Eljutottam az elf-piachoz, ahol kivettem egy kis szobát az egyik fogadóban.
EnglishI cannot go back to Avalon, I am not worthy, I cannot make my way through the mists ...
Nem tudok visszamenni Avalonba, nem vagyok méltó rá, nem tudok átjutni a ködön...
EnglishThey'd cheat themselves if they could figure out a way to make a profit out of it.'
Azok még saját magukat is átvernék, ha látnának benne valami hasznot.
EnglishBalinor silently signaled the others to make their way up the side of this slope.
Balinor némán jelezte a többieknek, hogy menjenek erre az oldalra.
EnglishThese are the distances of the tubes which make it walk that way.
Ezek a távolságok a csövek között teszik képessé az ilyen jellegű lépegetésre.
Englishnities should not be missed by a young woman anxious to make her way in the world.
Az ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztania egy fiatal hölgynek, aki karriert akar csinálni.
EnglishNow, Watson, put your shoulder to it, and we shall see whether we cannot make our way in.
Nos, Watsonom, rajta, feszítse neki a vállát, lássuk, be tudjuk-e törni!
EnglishOn the basis of our current efforts, we will only make it half way to 20% by 2020.
A jelenlegi erőfeszítéseket alapul véve 2020-ra csak a felét fogjuk teljesíteni a 20%-os célnak.
EnglishIf you talk in the right way, you make it very clear that talking is not agreeing.
Ha megfelelő módon tárgyalunk, akkor világossá tesszük, hogy a tárgyalás nem jelent egyetértést.
EnglishPeople make decisions the same way, regardless of how big and smart they are.
Az emberek hasonlóan működnek, függetlenül attól, hogy mennyi pénzük vagy mekkora hatalmuk van.
EnglishIn either case, she vowed to make her way to the bridge deck of the Super Star Destroyer.
Ha ez nem sikerül, újabb tervet kell kieszelnie a hajó elpusztítására.
EnglishIf they had not, I am sure you would have found some subtle way to make me think of them.
Ha nem így lett volna, már biztosan találtál volna módot, hogy felhívd rájuk a figyelmem."
EnglishHe tried to make it the way the old man had asked at their last dinner together.
Megpróbálta úgy rendezni a dolgokat, ahogyan nagybátyja az utolsó közös vacsorájuk alkalmával kérte.
EnglishThe woman, Eleni, is amazingly clever, but she will make way for you.
Eleni, az asszony, megdöbbentően értelmes, de ő utat fog engedni neked.
EnglishBlore shrugged his shoulders and began to make his way up the steep slope to the house.
Blore vállat vont, és elindult felfelé a meredek lejtőn, a házhoz.
EnglishThis kind of thinking, he found, is not the way to make one's self popular with other birds.
Rá kellett jönnie, hogy ezzel a szemlélettel aligha lesz népszerű a többi madár szemében.
EnglishHe was looking down this way, but not in a way to make me think he was watching this house.
Idenézett, de nem támadt olyan gondolatom, hogy a mi házunkat figyeli.