"to make visible" Ungarisch Übersetzung

EN

"to make visible" auf Ungarisch

EN to make visible
volume_up
{Verb}

to make visible (auch: to visualize, to visualise)

Ähnliche Übersetzungen für "to make visible" auf Ungarisch

make Substantiv
to make Verb
visible Adjektiv
Hungarian

Beispielsätze für "to make visible" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDouble-clicking the titlebar a second time will make the window visible again.
A második duplakattintásra az ablak ismét láthatóvá válik.
EnglishThe Sidhe can make themselves visible when they want to, and can shape-shift as well.
A Sidhe tündérei akkor teszik magukat láthatóvá, amikor akarják, és az alakjukat is tudják változtatni.
EnglishIf you have deactivated the graphics display, choose the Load Graphics command to make them visible.
Ha kikapcsolta a képmegjelenítést, a képek megjelenítéséhez válassza a Kép betöltése parancsot.
EnglishThis simulation was run on 1,000 processors for a month in order to make just this simple visible one.
Ez a szimuláció 1000 processzoron futott egy hónapig, hogy ezt az egyszerű szimulációt megkapjuk.
EnglishSo I use sculpture and music to make it, not just visible, but also tactile and audible.
Így én a szobrászatot és a zenét arra használom, hogy mindez ne csak látható, de tapintható és hallható is legyen.
EnglishYour way, you justyou make yourself visible.
Te meg, te csak te egyszerűen fel akarsz tűnni!
EnglishThe images make the invisible visible.
A képek láthatóvá teszik a láthatatlant.
EnglishChanging the European Heritage Label into an EU initiative will help make it more credible, visible and prestigious.
Az "Európai Örökség” cím uniós kezdeményezéssé változtatása hozzá fog segíteni a hitelességének, láthatóságának és presztízsének növeléséhez.
EnglishIn the draft 2012 budget, the Commission needs to clarify, clearly identify and make visible the expenditure related to the Strategy.
A 2012. évi költségvetési tervezetben a Bizottságnak világosan és egyértelműen meg kell határoznia és láthatóvá kell tennie a stratégiához kapcsolódó kiadásokat.
EnglishAnd this is an emerging set of technologies that use large-screen displays with intelligent calculation in the background to make the invisible visible.
Ez egy feltörekvő technológiai készlet amely széles képernyőjű kivetítőt használ intelligens számítással a háttérben láthatóvá teszi a láthatatlant.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, funding for the regions and structural funding form part of our practical economic policy and make Europe widely visible.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a régiók támogatása és a strukturális alapok gyakorlati gazdasági politikánk részét képezik, és széles körben láthatóvá teszik Európát.
EnglishBut if what Ailill had said was really true, that the Sidhe could make themselves visible to anyone if it were their choice, then why had one shown himself to Little Billy?
És ha valóban igaz, amit Ailill mondott, és a Sidhe-k bárki előtt láthatóvá tehetik magukat, ha ők akarják, vajon miért mutatkozott meg közülük egy Kicsi Billnek?
EnglishHowever, the European Union does not have a presence in Iraq or, to be precise, our diplomats there are so few that they are invisible or unable to make themselves visible.
Az Európai Unió azonban nincs jelen Irakban, pontosabban szólva annyira kevés ott a diplomatánk, hogy észrevétlenek maradnak, vagy nem tudják észrevetetni magukat.
EnglishDo you agree that, in order to properly implement and make visible the adoption of corporate social responsibility, sanctions as well as incentives would be necessary?
Egyetért azzal, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás elfogadásának megfelelő végrehajtása és láthatóvá tétele érdekében szankciókra és ösztönzőkre is szükség van?
EnglishWe should take this opportunity when the discussion takes place here in Parliament on communication to make a link - how do we improve our possibilities to make it visible and make it understandable.
Meg kell ragadnunk a lehetőséget, most, hogy erről folyik a vita itt, a Parlamentben, hogy összekapcsoljuk e kérdéseket - hogyan tehetnénk még láthatóbbá és még érthetőbbé.