"make the rules" Ungarisch Übersetzung

EN

"make the rules" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "make the rules" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "make the rules" auf Ungarisch

make Substantiv
to make Verb
rules Substantiv
Hungarian
to rule Verb
rule Substantiv

Beispielsätze für "make the rules" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is my little private courtroom, and I make the rules,-Mr.
Ez itt az én kis saját, külön bejáratú tárgyalótermem, és itt én szabom meg a szabályokat.
EnglishWomen don't make those rules, but they define us, and they define our opportunities and our chances.
Nem a nők írják a szabályokat, de azok meghatároznak bennünket, és meghatározzák a lehetőségeinket és esélyeinket.
English'Not to me it isn't, but I didn't make the rules.'
Számomra nem, de nem én alkotom a szabályokat.
English- I don't make the rules, I enforce them.
- Nem én alkotom a szabályokat, csak betartatom.
EnglishI do not make the rules in this game.
Nem én szabtam meg ennek a játéknak a szabályait.
EnglishThis regulation will make the rules on issuing visas clearer, not only for applicants but also for the Member States.
Ez a javaslat egyértelműbbé teszi a vízumok kiadására vonatkozó szabályokat, nemcsak a kérelmezők, hanem a tagállamok számára is.
EnglishBecause I make the rules tonight.
Mert én csinálom a szabályokat ma éjjel.
EnglishWe make our rules ourselves.
Mi magunk alkotjuk meg a saját szabályainkat.
EnglishI didn't make the rules, Mimi.
EnglishI don't make any rules, Nick.
EnglishThe entire state of affairs made the Imperial Court of Byzantium look simple by comparison, but Ed Foley didn't make the rules.
A szabályok különben is annyira megbonyolították az ügynökségek életét, hogy ahhoz képest a bizánci császári udvar államügyei egyszerűnek tűnhettek.
EnglishThe amendments proposed by the rapporteur make the rules on the register of European Parliament documents more flexible, and they simplify the Rules of Procedure.
Az előadó által javasolt módosítások még rugalmasabbá teszik az Európai Parlament dokumentumainak nyilvántartását, és egyszerűsítik az eljárási szabályzatot.
English. - (PL) The purpose of this document is to make EU rules as regards the coordination of social security systems in individual Member States better and more effective.
írásban. - (PL) Ezen dokumentum célja az, hogy az EU-ban a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjára vonatkozó szabályokat jobbá, hatékonyabbá tegye.
EnglishIf things aren't going right, the first response is: let's make more rules, let's set up a set of detailed procedures to make sure that people will do the right thing.
Ha a dolgok nem mennek jól, az első válasz így hangzik: hozzunk még több szabályt, határozzunk meg egy sor részletes eljárást arra, hogy az emberek biztosan a megfelelő dolgot tegyék.
EnglishThus the regulation of non-banking institutions is also necessary - common regulation, which would make the rules of the game the same for both banking and non-banking institutions.
Így a nem banki intézmények szabályozására is szükség van - közös szabályozásra, amely azonossá tenné a játékszabályokat mind a banki, mind a nem banki intézmények számára.

Lerne weitere Wörter

English
  • make the rules

Weitere Übersetzungen im bab.la Dänisch-Deutsch Wörterbuch.