"liver" Ungarisch Übersetzung

EN

"liver" auf Ungarisch

volume_up
liver {Subst.}
HU
volume_up
live {Subst.}

EN liver
volume_up
{Substantiv}

1. Anatomie

liver
volume_up
máj {Subst.}
In this case it was kidney tissue, though liver was just as vulnerable.
Ez esetben veseszövet volt, bár a máj ugyanolyan sebezhető.
I know you were born without a liver, but you got some backbone, didn't you?.
Tudom, hogy máj nélkül születtél, de van gerinced, igaz?
All major organs; kidney, liver, heart, lungs, eyes, they're all listed here.
Vese, máj, szív, szem ezek mind szerepelnek a listán.

Beispielsätze für "liver" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTruth serum leaves such a bad aftertaste-like liver without butter or bacon.
Az igazságszérumtól szörnyű lesz az ember szájíze, mintha romlott májat evett volna.
EnglishThe punches crushed his kidneys, tore his liver, and ruptured his spleen.
Ütéseik szétzúzták Zajcev veséjét, leszakították a máját, megrepesztették a lépét.
EnglishThe results for your liver are obscene beyond anything I would have thought.
A májának eredményei... csúnyán meghaladják a legmerészebb elképzelésem is.
EnglishNow, good-day, for I must take a walk for the good of my liver, or something.
No, isten vele, sétálnom kell egyet, mert az jót tesz a májamnak, vagy mi.
EnglishBut unfortunately, you cause some major harm to your heart, your liver, your blood.
De sajnos súlyos gondot okoz a szívének, a májának, a vérének...
EnglishI told Rukh I'd feed his liver to the harpy if I had to, and so I would.
Rukhnak azt mondtam, megetetném a hárpiával a máját, ha úgy kellene tennem, és meg is tenném.
EnglishThe chill settled on his liver, but he continued travelling back to Capri.
A meghűlés a májára húzódott, de azért tovább utazott Capri felé.
English(both) ..chopped liver.
Mint például hatalmas ostya tölcsér jól megtömve reszelt májjal.
EnglishHe fried the liver on it, and ate it while parts of the rest of the bird were roasting.
Azon megsütötte a májat, míg a madár egyik-másik része pirult.
EnglishI would keep her if I could do it only by feeding her a piece of your liver every day.
Én megtartom, még ha a májaddal kell is etetnem nap mint nap.
EnglishWas it Miss Hinchliffe I was asking about giving the hens cod liver oil in the cold weather?
Talán Miss Hinchliffe-től kérdeztem, hogy adjunk-e csukamájolajat a tyúkoknak, ha hideg az idő?
EnglishThat woman has got more kinds of flowers growin around her house than Carter has liver pills.
Ennek az asszonynak kérem annyi virág nyílik a kertjében, hogy elég volna a sövényen átalhányni.
EnglishThere were now three inbound aircraft plotted, spaced out as though to de- liver an attack.
Most három repülőgépet véltek felfedezni, olyan távolságra egymástól, mintha támadásra készülnének.
EnglishAs we speak, there are 117 or so clinical trials researching the use of stem cells for liver diseases.
Amint mi beszélünk, 117 klinikai próba kutatja az őssejtek használatát májbetegségekben.
EnglishYes, Ecuador, German surgeons have specialized in liver transplants.
Igen, Equador, a német sebészek májátültetésre szakosodtak.
EnglishHe suffers from cirrhosis of the liver, but as far as we know he is being denied regular medical care.
Májzsugorodásban szenved, de - amennyire tudjuk - nem részesülhet rendszeres orvosi ellátásban.
EnglishI can inform you beyond any doubt that I am not going to die of alcoholism or liver failure.
Minden kétséget kizáróan elárulhatom neked, hogy nem alkoholmérgezésbe vagy májelégtelenségbe fogok belehalni.
EnglishShe'll carve out my liver if she thinks I've hurt you.'
Kitépi a szívemet, ha úgy gondolja, hogy ártottam neked.
EnglishWell, if you need a portion of my liver, honey, you can have it.
Ha kell egy darab a májamból, megkaphatod.
EnglishBut 20 years on, my patient, Surinder, is Asia's longest surviving cadaveric liver transplant to date.
De 20 évvel később a betegem, Surinder, mai napig Ázsia leghosszabb túlélője, aki halott donortól kapott szervet.