"livelihood" Ungarisch Übersetzung

EN

"livelihood" auf Ungarisch

EN livelihood
volume_up
{Substantiv}

livelihood (auch: subsistence, living)
What is to me a means of livelihood is to him the merest hobby of a dilettante.
Számomra ez a munka a megélhetés forrása, számára műkedvelő játszadozás.
Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Az erdők a megélhetés és a jólét fontos forrásai a határainkon belül.
For many the work is not just a passion - it is a livelihood.
Sokak számára a munka nem csupán szenvedély - megélhetés is.

Synonyme (Englisch) für "livelihood":

livelihood

Beispielsätze für "livelihood" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Ha megfosztjuk őket a megélhetésüktől, esélyük sem lesz a gazdasági túlélésre.
EnglishIn some cases, attachment without just cause can destroy a person's livelihood.
Egyes esetekben az indokolatlan letiltás egy ember megélhetését teheti tönkre.
EnglishIt is also planned to deprive growers in the entire region of their livelihood.
Tervezik továbbá, hogy az egész környéken megfosztják a termelőket a megélhetésüktől.
EnglishWe followed Figrin along the bulkhead, clutching our instruments-our livelihood.
Követtük Figrint a fal mentén, hangszereinket a megélhetésünket féltve.
EnglishAnd the economy of the family and their livelihood depended on those animals.
És a család költségvetése és a megélhetésük azoktól az állatoktól függ.
EnglishBeing in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Tilalmi zónában lenni katasztrofális hatással lehet egy gazda megélhetésére.
EnglishMine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
A bányabezárások miatt az adott térségekben gyakran megszűnik a fő megélhetési forrás.
EnglishIn Europe, we still have people whose livelihood depends on their work and that of their bees.
Európában még mindig vannak olyanok, akiknek a megélhetése a méhekkel kapcsolatos.
EnglishEurope must guarantee a suitable livelihood for rural communities.
Európának megfelelő megélhetést kell garantálnia a vidéki közösségek számára.
EnglishThis will produce jobs for thousands of people, thus providing them with a livelihood.
Ez több ezer ember számára jelent majd munkát, s így megélhetést is.
EnglishIt is threatening the livelihood of the fishing crews, and they are protesting about it.
Veszélyezteti a halászok megélhetését, akik emiatt tüntetnek.
EnglishBefore he cut her throat, he removed her livelihood... as a keepsake.
Mielőtt elvágta a torkát, elvitte a "megélhetését"... emlékbe.
EnglishNo amount of money could compensate him for the loss of his hands and therefore his livelihood.
Semmi pénz nem kárpótolhatta ujjait és megélhetése elvesztését.
EnglishThe skipper loved his boat, his livelihood and mistress all in one.
A kapitány szerette a hajóját: ez volt az élete, a szerelme.
EnglishThis is also the one and only way of protecting the fishermen's livelihood in the medium and long terms.
Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk a halászok megélhetését közép- és hosszú távon.
EnglishAs you know, employment is not merely a livelihood; it is the basis of human dignity.
Ahogy ön is tudja, a foglakoztatás nemcsak a megélhetést biztosítja, hanem az emberi méltóság alapját is jelenti.
EnglishSecond, we need to ensure that young people are encouraged to go into farming as a livelihood.
Másodsorban gondoskodnunk kell arról, hogy a fiatalokat mezőgazdasági tevékenységek irányába ösztökéljük.
EnglishIn the name of what should they be deprived of their livelihood?
Milyen elv nevében fosztjuk meg őket a megélhetésüktől?
EnglishWhy do we continue to use it to torment our citizens, by depriving them of work and a livelihood?
Miért használjuk továbbra is, kínozva ezzel állampolgárainkat, megfosztva őket a munkától és a megélhetéstől?
EnglishInsecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.
A bizonytalan munkahelyek és az embereknek a megélhetésük elvesztésével kapcsolatos félelmei lélektani problémákat okoznak.