"to live on" Ungarisch Übersetzung

EN

"to live on" auf Ungarisch

EN to live on
volume_up
{Verb}

to live on
Öröksége szívünkben tovább él...
He said you give up your dreams the longer you live, until you've got nothing.
Azt mondta, minél tovább él az ember, annál többet felad az álmaiból, míg végül nem marad semmije.
He mustn't leave a living speck, not a fragment, for fear it live on, become mythical-grow perhaps-and find him.
Nem hagyhat egyetlen élő darabkát sem, egyetlen írmagot sem, hátha tovább él, talán megnő és megtalálja őt.
to live on (auch: to live by)
to live on

Ähnliche Übersetzungen für "to live on" auf Ungarisch

live Substantiv
Hungarian
live Adjektiv
live Adverb
to live Verb
on Adverb
on

Beispielsätze für "to live on" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishOf the 78 million citizens who live at risk of poverty, 19 million are children.
A szegénység által veszélyeztetett 78 millió polgár között 19 millió a gyermek.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishMy name is Lindsay Marriott and I live at 4212 Cabrillo Street, Montemar Vista.
Lindsay Marriott a nevem, Montemar Vistában lakom, a Cabrillo Street 4212 alatt.
EnglishIf thereafter he allowed her to live, hers would be a life of greater suffering.
Victor, aki azután csakis azért tartaná életben, hogy minél többet szenvedjen.
English'Well, think about it,' I said, 'because you're going to have to live with it.'
- Nos, gondolkodj el rajta - mondtam -, mert ezzel kell majd leélned az életedet.
EnglishI cannot live without this beauty, I said suddenly, though I had meant to wait.
Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! mondtam hirtelen, pedig hallgatni akartam.
EnglishWell because we live in an age where there are lots and lots of Norden bombsights.
Nos, mert olyan korban élünk, ahol rengeteg és rengeteg Norden célzókészülék van.
EnglishBhelliom shrieked, and he could feel it writhing in his hand like a live snake.
A Bhelliom felsikoltott, és Sparhawk érezte, hogy kígyóként tekereg a kezében.
EnglishOh, you'd have to live with him to really know how mad he is, she replied airily.
Ó, élt volna csak vele, mindjárt tudná, mennyire őrült felelte Mimi könnyedén.
EnglishIt is hard to imagine the way in which these people live in some European capitals.
Nehéz elképzelni, hogy némelyik európai fővárosban hogyan élnek ezek az emberek.
EnglishGelmar asked, When did the Wandsman ever live who would not lie if it suited him?
Élt-e valaha is olyan botos, aki ne hazudott volna, ha az érdeke úgy kívánta?
EnglishThis is really just about the facts of this economic moment that we live in.
Ez tényleg csak tényeken alapszik ebben a gazdasági pillanatban, amelyben élünk.
EnglishYou could give an entire talk about the creatures that live in the mid-water.
Egy egész beszédet lehetne mondani a középső vízrétegekben élő teremtményekről.
EnglishNo sailor who had lived or would ever live discounted the seas hungry depths.
Egyetlen valaha élt vagy még élő tengerész sem becsüli le a tenger éhes mélyét.
EnglishWe live in the age of the sorcerer and his power threatens to consume us all!
A Boszorkánymester korában élünk, és ereje pusztulással fenyeget valamennyiünket!
EnglishIt would destroy her youth, the youthful, sexless world in which she chose to live.
Elveszítené vele az ifjúságát, az ifjúi, nem nélküli világot, amiben eddig élt.
EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Napjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
EnglishWhat do I care whether I live in a city which builds its own merchant fleet?
Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga építi a kereskedelmi flottáját?
EnglishDo people not have the right to choose where in the world they want to live?
Nincs az embereknek joguk eldönteni, hogy a világ mely pontján szeretnének élni?