EN licence
volume_up
{Substantiv}

1. Britisches Englisch

licence (auch: admission, authority, chop, clearance)
volume_up
engedély {Subst.}
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Nemcsak egy engedély kiadására kell gondolnunk, hanem annak visszavonására is.
In that regard, the introduction of a European train driver's licence is of key importance.
E tekintetben az európai mozdonyvezetői engedély kulcsfontosságú.
`En effet,' he murmured, then flicked open the little red driving licence.
En effet dörmögte, s föllapozta a jogosítvány kis piros könyvecskéjét.
Without a licence, he could be fined if stopped by the police.
Ha jogosítvány nélkül folytatta volna az utat, a rendőrség bármikor megbírságolhatta volna.
NO - A driving licence isn't a travel document.
NEM - A jogosítvány nem úti okmány.
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
Ezzel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy ilyen körülmények között egy megelőző felhatalmazás, engedélyezés vagy koncesszió nem szolgálhat a védelem eszközéül.”
licence (auch: concession, franchise, license)
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
Ezzel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy ilyen körülmények között egy megelőző felhatalmazás, engedélyezés vagy koncesszió nem szolgálhat a védelem eszközéül.”
licence (auch: fastness, license)
licence
licence (auch: license)
volume_up
licenc {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "licence":

licence

Beispielsätze für "licence" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou will return to me the new licence and the page removed from the one you now have.
Átadja nekem nemcsak az új jogosítványt, hanem a régiből eltávolított lapot is.
EnglishTo this end the GOI issues upon application and payment of a fee an EPCGS licence.
E célból az IK kérésre és díj megfizetése mellett kiad egy BJETR engedélyt.
EnglishWe call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.
Felszólítjuk Belgrádot arra, hogy végleg hagyjon fel ezzel a gyakorlattal.
EnglishOut of knowledge comes a product, a licence, a patent, which turns back into money again.
A tudásból lesz a termék, a licensz, a szabadalom, amiből pedig újból pénz lesz.
EnglishNO — The authorities have to recognise the driving licence without any formalities.
NEM – A hatóságok a vezetői engedélyek elismerését nem köthetik alaki követelményekhez.
EnglishThat depends whether your original licence was issued by an EU country:
Ez attól függ, hogy az Ön eredeti vezetői engedélyét uniós ország bocsátotta-e ki.
EnglishSuch licence shall be valid for an importation carried out anywhere in the Community.
Az ilyen engedélyek a Közösségen területén bárhol végrehajtott behozatalra érvényesek.
English- persons who do not hold a licence permitting them to drive the vehicle concerned, or
-- nem rendelkezik az adott járműgépjármű vezetésére feljogosító jogosítvánnyal, vagy
English- the export licence or any other documents required have been produced, and
- bemutatásra került az exportengedély vagy egyéb szükséges okmány, és
EnglishBox 20 of licence applications shall show one of the entries listed in Annex II. 2.
A kérelmek 20. rovatában fel kell tüntetni a II. mellékletben szereplő megjegyzések egyikét.
EnglishYES — Your current licence will be recognised throughout the EU.
IGEN – Az Ön vezetői engedélyét az EU mindegyik tagállamában el fogják ismerni.
EnglishAnd if it is lost or stolen, how can you prove you had a licence in your home country?
Hogyan tudja igazolni, hogy volt jogosítványa származási országában?
English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
írásban. - (DE) A mozdonyvezetők szabványosított vezetői engedélyének létrehozása mellett szavazok.
EnglishSecondly, did Millstream have a licence to use the oil in question?
Másodszor, volt-e engedélye a kérdéses olaj használatára a Millstreamnek?
EnglishThe animals should therefore be fattened in the Member State which has issued the import licence.
Az állatokat emiatt azon tagállamban kell hizlalni, amely kiadta az importengedélyt.
EnglishInnovation involves making money, a product or a licence from knowledge.
Az innováció azt jelenti, hogy tudás segítségével pénzt, terméket vagy licencet állítunk elő.
EnglishWhen you leave, the authorities must return your licence to you.
Amikor Ön elhagyja az országot, a hatóságnak vissza kell adnia Önnek a vezetői engedélyt.
EnglishBefore you move to a new country, make sure your driving licence has not expired.
Mielőtt másik országba költözik, győződjön meg arról, hogy vezetői engedélyének érvényessége nem járt-e le.
EnglishUnfortunately, he lost his wallet and driving licence when in Germany at the start of his trip.
Sajnos azonban még az út elején elvesztette pénztárcáját és vezetői engedélyét Németországban.
EnglishBefore you go, make sure your driving licence has not expired.
Mielőtt útra kel, győződjön meg arról, hogy vezetői engedélyének érvényessége nem járt-e le.