EN legitimate
volume_up
{Substantiv}

legitimate

Beispielsätze für "legitimate" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is perfectly legitimate for their citizens to be seen as full European citizens.
Tökéletesen legitim, hogy polgáraikat teljes jogú európai polgároknak tekintsük.
EnglishI believe it is Parliament's legitimate right and the Commission's duty to do so.
Véleményem szerint ez a Parlament törvényadta joga és a Bizottság kötelessége.
EnglishAthan was also a prolific family: there were a score of sons, nearly all legitimate.
Azután elmeséli a kalandját az útonállóval, akinek varázskard volt a birtokában.
EnglishThe process of preparing and adopting the new constitution was hardly legitimate.
Az új alkotmány előkészítésének és elfogadásának folyamata nem mondható legitimnek.
EnglishIt is a legitimate question, however, whether this regulation was even necessary.
Indokolt azonban feltenni a kérdést, hogy vajon szükség volt-e erre a szabályozásra.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
A megbékélés pártolása helyett a legitim iráni ellenzék mögé kell állnunk.
EnglishYou have a two-thirds majority in parliament and it is a legitimate majority.
Ön kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben, és ez legitim többség.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
A lőfegyverek legitim használata jelentős szerepet tölt be mindenhol az Európai Unióban.
EnglishOur people tell us you are legitimate, sort of, he said with a friendly smile.
Az embereink azt mondják, hogy ön hivatalos ügyben érkezett mondta barátságos mosollyal.
EnglishThey work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
Ők kevesebbet dolgoznak, hiszen a háztartási munka a törvény előtt nem munka.
EnglishHe never forgave me either, for being the one of us two legitimate sons that lived.
De Erij lelkében az igazságérzet végül felülkerekedett az elfogultságon.
EnglishCan environmental violation be a legitimate source of competitiveness?
Elfogadható-e környezetvédelmi kihágások révén legitim versenyelőnyre szert tenni?
EnglishHe is considered the first African-American with a legitimate chance of winning.
Õt tartják az első afró-amerikainak aki esélyes lehet a győzelemre.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Véleményem szerint a tibetiek követelései jogosak, és bizonyos mértékig logikusak is.
EnglishSanctions can be very effective and legitimate if, at the same time, they have legal certainty.
A szankciók igen hatékonyak és legitimek lehetnek, ha jogbiztonsággal párosulnak.
EnglishThis must be done, however, without neglecting the legitimate limits set by the Member States.
Ezt azonban a tagállamok jogi korlátainak figyelembevételével kell megtennünk.
EnglishThis involves protecting the individual's legitimate right to free expression.
Ezek közé tartozik a véleménynyilvánítás szabadságának védelme is.
EnglishThat speech apart, however, the others have been perfectly legitimate.
Ettől a beszédtől eltekintve az összes felszólalást tökéletesen helyénvalónak gondolom.
EnglishI had the world record and I wanted to make sure it was legitimate.
A világcsúcs az enyém volt, és biztos akartam lenni abban, hogy igazolható.
EnglishAs long as we have a more democratically legitimate Parliament, everybody wins.
Amíg demokratikusabban legitim Parlamentünk van, mindenki nyer.