"lack of enthusiasm" Ungarisch Übersetzung

EN

"lack of enthusiasm" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "lack of enthusiasm" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "lack of enthusiasm" auf Ungarisch

lack Substantiv
Hungarian
to lack Verb
enthusiasm Substantiv

Beispielsätze für "lack of enthusiasm" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat seems to be the basis of his lack of enthusiasm for our seeing each other, Kenneth Graham was saying.
Elsősorban ezért nem nézi jó szemmel, hogy keressük egymás társaságát - mondta Graham.
English'Yeah,' Henry said with a marked lack of enthusiasm.
- Igen - bólintott Henry minden lelkesedés nélkül.
EnglishShe did it with a marked lack of enthusiasm.
De láthatóan minden lelkesedés nélkül.
EnglishYes, of course,the detective answered, nodding with a wincing lack of enthusiasm as be tucked his hands into his pockets.
Persze, természetesen válaszolta a detektív, bár arcának rándulása, miközben zsebre vágta a kezét, csekély lelkesedésre utalt.
EnglishChurch soldiers for the most part did not enlist in order to fight, and they viewed the impending unpleasantness with a vast lack of enthusiasm.
Az egyházi katonák csak nagyon ritkán vettek részt igazi csatában, és a rájuk váró kellemetlenségek igencsak lelohasztották a lelkesedésüket.
EnglishI, too, share his concern at the lack of enthusiasm shown by the Commissioner to ensure that best practice is observed throughout the European Union.
Osztozom csalódottságában, amiért a biztos nem mutatott nagyobb együttműködési hajlandóságot az Unióra kiterjedő, bevált eljárások mérlegelése tekintetében.

Lerne weitere Wörter

English
  • lack of enthusiasm

Mehr in dem Chinesisch-Deutsch Wörterbuch.