"to know" Ungarisch Übersetzung

EN

"to know" auf Ungarisch

HU

EN to know
volume_up
[knew|known] {Verb}

1. Allgemein

to know (auch: to savvy, to ken)
volume_up
tud {Vb.}
There are the innocent people who know things, but are unaware of the importance of what they know.
Sok ártatlan ember tud valamit, de nem tudja, milyen fontos az, amit tud.
But listen, sister: there are things you know and we're going to start with those.
De ide figyeljen, kicsikém: vannak dolgok, amiket maga is tud, kezdje hát azzal, amit tud.
Do you know a security reason that I don't know for not delivering the merchandise?
Tud valamilyen általam nem ismert okról, amely veszélyezteti a biztonságot?
to know (auch: to ken)
'I thought you might know somebody - somebody who'd like to be notified,' I said.
- Gondoltam, talán ismer valakit... valakit, aki szeretné, ha értesítenék - mondtam.
Nicholas looked at the people and realized he didn't know a single name.
Nicholas körülnézett, és ráeszmélt, hogy egy lelket sem ismer névről.
They just say, 'I expect you know everybody,' and leave it at that.
Többnyire azt mondják: Gondolom, mindenki mindenkit ismer, és ezzel kész.

2. "Biblical sense, have sex with", Ausgestorben

to know
volume_up
ismer {Vb.} (bibliai értelemben, közösül)
'I thought you might know somebody - somebody who'd like to be notified,' I said.
- Gondoltam, talán ismer valakit... valakit, aki szeretné, ha értesítenék - mondtam.
Nicholas looked at the people and realized he didn't know a single name.
Nicholas körülnézett, és ráeszmélt, hogy egy lelket sem ismer névről.
They just say, 'I expect you know everybody,' and leave it at that.
Többnyire azt mondják: Gondolom, mindenki mindenkit ismer, és ezzel kész.

Beispielsätze für "to know" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Szeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
EnglishYou know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
Tudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishHe added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
EnglishDoesn't know where he was or when and there's nobody who seems to have seen him.
Nem tudja, hogy merre volt, mikor, és úgy látszik, senki nincs, aki látta volna.
EnglishWe do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Nem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
EnglishWe know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
EnglishWhen you think about -- you know, creativity has a lot to do with causality too.
Ha belegondolnak -- tudják a kreativitásnak elég sok köze van a kauzalitáshoz is.
EnglishYou know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
Tudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishIn fact, he's probably the only man we know who's collecting it faster than you:
Tudomásunk szerint ő az egyetlen ember, aki gyorsabban gyűjti a pénzt, mint maga.
EnglishLook upon the face of our noble visitor from Deira and tell me if you know him.'
Vedd szemügyre Deirából érkezett nemes vendégeimet, és mondd meg, ismered-e őket.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishWhat you need are the threads and IDs so you'll know how to proceed tactically.
Téged a nevek , összefüggések érdekelhetnek, hogy tudd, mi a teendő taktikailag.
EnglishAs you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
EnglishHow was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
Honnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
English'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.