"kind" Ungarisch Übersetzung

EN

"kind" auf Ungarisch

volume_up
kind {Subst.}

EN kind
volume_up
{Substantiv}

kind (auch: cast, class, description, ilk)
volume_up
fajta {Subst.}
This kind of life was for normal people, not Ghostbusting kind of guys.
Ez a fajta élet a normális embereknek való, nem egy ilyen szellemirtó pasasnak.
Not the kind, you'd say, to have enemies or anything melodramatic of that kind.
Nem az a fajta, akit ellenség üldöz; semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte.
This is the kind of disproportionality that needs to be brought to an end in Europe.
Ez az a fajta aránytalanság, amelynek véget kell vetnünk Európában.
kind (auch: race, tribe, genus)
volume_up
faj {Subst.}
So by now I was walking the lobby, and of course, that hurt, because of my hip, and I kind of needed a sign.
Ahogy sétálok a folyosón és persze fáj a csípőm, szükségem van valami jelre.
No, it's never happened in history, has it, that the higher species, the species with the advantages, has been kind to those who were lower.
Nem, még sohasem történt meg a történelem folyamán, hogy a fejlettebb faj, az előnyösebb helyzetben levő faj kímélte volna az alsórendűt.
This puzzles Erika: that a primitive and failed species, infirm humanity, should by its works lift her heart when none of her own kind is able to lift it for her.
Nem értette, miként tudnak egy primitív, beteges, bukásra ítélt faj művei ennyire felemelően hatni rá, miközben fajtársai képtelenek erre.
volume_up
jelleg {Subst.}
kind
volume_up
válfaj {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "kind":

kind

Beispielsätze für "kind" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishThat kind of thing belonged in Barcelona or in places even remoter from the war.
A gyűlölködés Barcelonára és a fronttól még távolabb eső helyekre szorítkozott.
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
A legtöbben kihangsúlyozták, hogy az Európai Uniótól másfajta támogatást várnak.
EnglishI wanted nothing of the kind and still do not, the former Royal Magician growled.
Ha egy gerinctelen bábut akartál magad helyett, akkor rossz embert választottál!
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Hogy az ilyen megállapodásokat ezt követően betartják-e, az már egy másik kérdés.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Ezek a típusú feszültségek különleges szerepet töltenek be a stressz élettanában.
EnglishCheap young women, the kind he could find in a bordello and buy for fifty bucks.
Az olcsó kis nőket, akiket bármelyik lepusztult bordélyban megkap ötven dolcsiért.
EnglishYou know the kind of thing-electrical sewing machines for starving seamstresses.
Tudja, mivel foglalkoznak: villanyvarrógépekkel látják el az éhező szabónőket.
EnglishThere's a kind of Chinese vase on the table now - nice - but not nearly so period.
Egy kínai váza áll most az asztalon... csinos... de távolról sem olyan stílusos.
EnglishYeah, well, you know, he's kind of partial to hot, leggy chicks for some reason.
Tudod, hogy az öreg egy kicsit elfogult a dögös, hosszúlábú lányokkal szemben.
EnglishThis place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Ez egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
EnglishThe European car industry is one of the most competitive of its kind in the world.
Az európai autóipar a maga nemében a világon az egyik legversenyképesebb iparág.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Véleményem szerint indokolt tovább ösztönözni és jutalmazni az ilyen politikákat.
EnglishWell, only one of them seems to have been... the kind that you warned me about.
Nos, úgy tűnik, közülük csak az egyik tartozik azok közé, akikre figyelmeztetett.
EnglishThe United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
Az Egyesült Államok például 1930-ban vezetett be egy ilyen jellegű követelményt.
EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Tehát az ilyen jellegű légiközlekedés-védelmi díjakat átláthatóan kell kezelni.
EnglishThe wry expression on Neko's face said that he knew about that kind of help, too.
Neko kényszeredett mosolya elárulta, hogy ő is ismerte a segítségnek ezt a módját.
EnglishAnd along the way, I'm kind of making papercuttings and adding other techniques.
Az idő elteltével elkészítem a papírvágatokat, és más technikákat adok hozzá.