"killer" Ungarisch Übersetzung

EN

"killer" auf Ungarisch

volume_up
killer {Subst.}
HU

EN killer
volume_up
{Substantiv}

killer (auch: cutthroat, murderer, slayer, scathing)
volume_up
gyilkos {Subst.}
Stuart, our first priority is to determine the identity of this killer.
- Stuart, első dolgunk, hogy megállapítsuk a gyilkos személyazonosságát.
No Steelgrave smiled at me with the faint dry remote killer's smile.
Steelgrave sem mosolygott rám bágyadt, száraz, messziről ölő, gyilkos mosolyával.
Patient confidentiality is one thing; protecting a killer is another.
Az orvosi titoktartás egy dolog, egy gyilkos rejtegetése azonban teljesen más ügy.

Synonyme (Englisch) für "killer":

killer

Beispielsätze für "killer" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe way they lay suggested that the white-skinned man had been their killer.
A helyzet, ahogy hevertek, arra utalt, hogy a magas idegen lehetett a gyilkosuk.
EnglishAnd if Dennings was murdered--- well, I'd guess that the killer's pathological too.
És ha Denningset megölték... hát, akkor azt hiszem, hogy a gyilkosa is beteg volt.
EnglishI just make the point that Malloy does not appear to me to be a killer type.
Pusztán arra akartam fölhívni a figyelmét, hogy szerintem Malloy nem gyilkostípus.
EnglishShe spoke the truth: alone of women, this was true of Morgaine, killer of. armies.
Szégyellte magát mindezért, de végül felemelte a fejét, és az asszony szemébe nézett.
EnglishThough how could he, a perfect hunter, forget having met such a perfect killer?
Hogy is felejtkezhetett volna el ő, a tökéletes vadász egy ilyen tökéletes gyilkosról?
EnglishDid I find the temptation that turned Ander Smittarasheed into a thief and killer?
Megtaláltam a kísértést, ami Ander Smittarasheedet tolvajjá és gyilkossá változtatta?
EnglishThe twenty feet between her and the would-be bride killer were as long as a marathon.
A közötte és az orvgyilkos jelölt közötti tíz méter maratoni távolságnak tűnt.
EnglishThat means more than one guy, unless he was doped, or the killer was a friend of his.
pasinak, vagyis az áldozatnak csöndben kell lennie ahhoz, hogy ez sikerüljön.
EnglishHe's thinking there might be a serial killer working that part of town.
Szerinte lehet, hogy egy sorozatgyilkos tevékenykedik a városnak ezen a részén.
EnglishHe was bone tired, too, and grainy-eyed, suffering from a killer headache.
Alig bírta nyitva tartani a szemét, ráadásul iszonyatos fejfájás is kínozta.
EnglishDefinitely a killer, though Trevagg wasn't certain he could take on Predne Balu.
Trevagg biztosra vette, hogy bérgyilkos, de abban kételkedett, hogy elbírna Predne Baluval.
EnglishWith this slaughter he became the killer Decker had persuaded him he was.
Decker megölésével gyilkossá vált, ahogy Decker meggyőzte előzőleg, hogy az.
EnglishIf you stayed there, we wouldn't have had a witness who could draw the killer.
Ha ottmaradt volna, most nem lenne szemtanúnk, és esélyünk sem, hogy elkapjuk a gyilkost.
EnglishThere's somebody else here, she said, with absolute certainty, besides the dog-killer.
Van itt még valaki szólalt meg a lány teljes bizonyossággal -, a kutyagyilkoson kívül.
EnglishHe wondered if this might be the serial killer who enchanted the media.
Arra gondolt, a teremtménye lehet az a sorozatgyilkos, akitől visszhangzik a média.
EnglishI leaned back on the young tree that as a sapling had been the Killer.
Hátammal annak a fiatal fának dltem, amelyik facsemete korában az Öldökl volt.
EnglishAnd all because that warped little serial killer-by-proxy wanted a big house and a Jag-uar.
És mindezt azért, mert egy nyomorult kis görénynek nagy ház meg Jaguar kellett.
EnglishYou've no idea, Neele, how tired one gets of the inevitable weed-killer.
Nem is gondolná, Neele, mennyire torkig van az ember már az örökös gyomirtószerekkel!
EnglishThey don't know why the killer stabbed him as well, but he must've been dead already.
Azt még nem tudni, miért szúrta le, de addigra halottnak kellett lennie.
EnglishThe man was stabbed so hard... the killer broke off the tip of the knife in his spine.
A férfit olyan erősen szúrták meg, hogy a kés hegye beletört a gerincébe.