EN join
volume_up
{Substantiv}

join (auch: fitting, joint, setting)
Kell, hogy legyen egy illesztés!
join

Beispielsätze für "join" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishJesse had loved it here too, though she was gone now, to join Maharet in Rangoon.
Jessének is tetszett itt, bár ő már elment, csatlakozott Maharet-hez Rangoonban.
EnglishAs for the others, they will join us when they realise that this is the future.
A többiek pedig majd csatlakoznak hozzánk akkor, amikor rájönnek, hogy ez a jövő.
EnglishThey were talking about football, and he didn't join in, alone with his thoughts.
Fociról beszélgettek, de neki most nem volt hangulata bekapcsolódni a társalgásba.
EnglishYou said, Commissioner, that some Member States are now allowed to join forces.
Biztos úr, Ön azt állította, hogy egyes tagállamok immár egyesíthetik erőiket.
EnglishAmparo had a political meeting with her friends; I went to join Aglie by myself.
Amparót politikai gyűlésre várták a barátai, így hát egyedül mentem el a randevúra.
EnglishI might even want to join a pod myself one day, when I'm tired of being a Farer.
Egyszer talán, amikor megelégelem a kórász életet, én is csatlakozom egy hüvelyhez.
EnglishHe raised his voice. cDomi,' he called, would you join us for a moment, please?'
Domi, volnál szíves csatlakozni hozzánk egy kis időre? kiáltotta a peloinak.
EnglishWhen you've finished showing the Admiral around, - you can join me down on Earth.
Ha megbizonyosodott róla, hogy az admirálisnak mindene megvan, csatlakozhat hozzám.
EnglishMr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
Elnök úr, csatlakozom kollégáimhoz a jelenlevő miniszterelnök úr üdvözlésében.
EnglishShe got up, pressing him back down by the shoulders when he tried to join her.
Fölállt, és vállánál fogva visszanyomta a férjét, amikor az szintén indulni akart.
EnglishJoin the Crowd, the banner proclaimed, and Feel the Power of God in Operation.
Csatlakozz a tömeghez, hirdette a zászló, és érezd a cselekvő Isten hatalmát.
EnglishI would like to join many of my fellow Members in expressing my satisfaction.
Elégedettségemnek hangot adva csatlakozni szeretnék számos képviselőtársamhoz.
EnglishA great bounty hunter was he ... but he refused to join the foolish gladiator hunts.
Õ nagy fejvadász volt de nem akart csatlakozni ehhez az őrült gladiátorharchoz.
EnglishWhy not ask Councilman Rikus to join us so that he can ask his questions for himself?
Miért nem kérjük meg Rikus tanácsnokot, hogy ő maga tegye fel nekem a kérdéseit?
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Természetesen magánszemélyek, egyszerű polgárok és pártok is csatlakozhatnak.
EnglishThe bulk of her Western pas-sengers would join at Barcelona, Marseilles, or Naples.
A legtöbb külföldi utas Barcelonában, Marseille-ben és Nápolyban száll föl rá.
EnglishYou can not join %1 because it is set to invite only, and no one has invited you.
Nem csatlakozhat ehhez: %1, mert csak meghívásos, és Ön nem kapott meghívót.
EnglishTurkey cannot join the European Union because it is not a European country.
Törökország azért nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, mert nem európai ország.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Azt hiszem, ez volt az alapvető oka annak, hogy országom nem csatlakozott az euróhoz.
EnglishThey left the farmstead the next morning, and Kalten rode forward to join Sparhawk.
Másnap reggel elhagyták a birtokot, és Kalten rögtön Sparhawk mellé lovagolt.