EN jockey
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

jockey (auch: horse, rider)
volume_up
lovas {Subst.}

2. Sport

jockey
volume_up
zsoké {Subst.}
Years ago, he was lead detective on those jockey love-nest murders.
Évekkel ezelőtt ő vezette a nyomozást a szerelmi fészkes zsoké után.
Some Eagle jockey keeps sweeping us, the back- icater reported.
Egy Eagle-zsoké le nem mászik rólunk jelentette a hátul ülő.
Zsoké volt a háború előtt.

Synonyme (Englisch) für "jockey":

jockey

Beispielsätze für "jockey" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishShe was still thinking about that crack the disc jockey had made about the Donner Party.
Még most is a viccre gondolt, amit a bemondó a Donner-csoportról eresztett meg.
EnglishThe prints we lifted from the gas-hatch will almost certainly belong to the pump-jockey.
A lenyomatok, amelyeket a benzintöltő kupakjáról vettünk, csaknem biztosan az övéi.
EnglishHe was a political appointee, a desk jockey who had never commanded com-bat troops.
Politikai miniszterhelyettes volt, íróasztalhuszár, soha életében nem szolgált csapattestnél.
EnglishI'll want comparison prints from your two officers and the pump-jockey.
Összehasonlításképpen szeretnék levenni néhány ujjlenyomatot a két közegedről és a benzincowboyról.
EnglishThe pump jockey pushed his cap back on his head with one greasy thumb and walked around the car admiringly.
A kutasfiú a sapkáját hátrabökte olajos hüvelykujjával, és ámulón közeledett felé.
EnglishThe pump-jockey was a high school dropout named Bradley Roach, barely out of his teens.
A benzint egy gimiből kimaradt, Bradley Roach nevű srác csapolta, aki éppen hogy túl volt a tízes évein.
EnglishBut until Fowler was killed, Garp envied Fowler his private place, his jockey's sense of isolation.
Ameddig azonban Fowler a helyén volt, Garp úgy irigyelte, mintha bizony nyeregben lett volna.
EnglishThe half-life of a computer jockey was eight years or so.
Egy számítógépzsoké felezési élettartama körülbelül nyolc év.
EnglishHe didn't have that many clothes on anyway -- just Jockey shorts and a T-shirt that said, STOP SHOREHAM.
Egyébként sem volt rajta sok ruha, csak egy fürdőnadrág meg egy pólótrikó STOP SHOREHAM felirattal.
EnglishBut if you ever happen to meet the disc jockey, it turns out you had it all wrong, in most cases.
De ha egyszer összetalálkozik a lemezlovassal, a legtöbb esetben kiderül, hogy tévedett: az illető teljesen más.
EnglishThe pump jockey's second try had cut the dog almost in half.
A benzinkutas második lövése szinte kettéhasította.
EnglishShoes and ties, and maybe some food that doesn't come in a can, and perhaps a fresh pack of Jockey shorts.
Cipőket, nyakkendőket, esetleg egy kis kaját, amit nem konzervben árulnak, és talán néhány új alsónadrágot.
EnglishHe was a chopper jockey out of the El Toro Air Base.
Helikoptervezető volt kinn az El Toro légitámaszponton.
English'Some oldtime disc jockey who used to run a lot of these shows.
English'Hot damn, there he is,' the pump jockey said.
A rohadt anyját, ott van! kiáltott a benzinkutas.
EnglishThe song ended and the disc jockey came on.
A dal befejeződött, és a bemondó vette át a szót.
EnglishIt slumbered now in my Jockey Shorts.
Most csak szunnyadt a Jockey Shorts alsónadrágomban.
EnglishWe just sent for his jockey, Ned said.
Most küldtünk a zsokéja után felelte Ned.
EnglishOur chef stole the recipe from the Jockey Club.
EnglishHe has served the Colonel for five years as jockey and for seven as trainer, and has always shown himself to be a zealous and honest servant.
Öt évig volt az ezredes zsokéja, utána hét évig az idomárja, becsületes, szorgalmas embernek ismerték.