EN interception
volume_up
{Substantiv}

interception (auch: monitoring)
We're taking serious measures to see that this sort of interception can never happen again.
Szigorú intézkedéseket teszünk, hogy az ilyen lehallgatás soha többé ne forduljon elő.
Lawful interception occurs in the context of a criminal investigation which supposes the existence of a suspect.
A törvényes lehallgatás büntetőjogi nyomozás keretében történik, amely gyanúsított létezését tételezi fel.
interception (auch: arrest, check, holding, tackle)
interception (auch: capture, catch, intercept, capturing)
volume_up
elfogás {Subst.}
interception (auch: confiscation, embargo, forfeit, forfeiture)
volume_up
elkobzás {Subst.}
interception
volume_up
befogás {Subst.}

Beispielsätze für "interception" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf the interception is ever uncovered, no one will ever be able to trace it to us.
Ha az üzenetek eltérítése valaha is napvilágra kerül, senki sem vezetheti vissza hozzánk.
EnglishBut by now Tommy had reached Regent's Park and disconnected the fax interception.
Mostanra Tommy odaért a Regent's Parkba, és kikapcsolta a faxelfogót.
EnglishBut no one could trace the letters or the interception itself to us.
De senki se vezetheti vissza hozzánk a leveleket vagy a lehallgatást.
EnglishAnd why are we here today discussing the internal interception arrangements of the Bulgarian Government?
És miért vitatjuk meg ma itt a bolgár kormány belső lehallgatási ügyeit?
EnglishThe two F-I5J fighters had just topped off their tanks and were well sited for the interception.
A két F-15J vadászrepülőgép éppen csurig tankolt, és az elfogáshoz alkalmas területen tartózkodott.
EnglishI've written down the dates and times of interception.
Leírtam az elfogások időpontját és dátumát.
EnglishTommy had had time to stop the interception.
Tommynak volt ideje, hogy leszerelje az elfogót.
EnglishHigh in the Arctic, east of Kirkenes, two Mig-25s clawed their way from the snow toward the stratosphere on an interception course.
Messze túl a sarkkörön, Kirkenestőől keletre, két MIG-25-ös emelkedett fel a hóból a sztratoszférába.
EnglishThe unit signaling is probably providing interception.
EnglishIs it proportionate when, all of a sudden, in a timeframe of three years, interception grows from 6 000 in 2008 to 16 000 in 2010?
Arányos az, ha három év leforgása alatt a lehallgatási esetek száma a 2008. évi 6 000-ről a 2010-es évre 16 000-re nő?
EnglishIf you want to dispute the figures used by Mr Swoboda, is anyone disputing that a disproportionate use of interception has happened?
Van, aki vitatja a Swoboda úr által említett számokat. De van-e, aki vitatja, hogy nem arányos lehallgatási tevékenység történt?
EnglishContent can be obtained and stored in the context of criminal investigations by means of the instrument known as lawful interception.
Tartalom - büntetőjogi nyomozás keretében - a törvényes lehallgatásként ismert eszközök alkalmazásával szerezhető be és tárolható.
EnglishJust for the sake of clarity, if you vote against this, you are supporting the measure that enables interception at sea.
Az egyértelműség kedvéért, amennyiben ez ellen szavaz, akkor azt az intézkedést támogatja, amely lehetővé teszi a tengeren való feltartóztatást.
EnglishAs a community of values, the issue is that raised by the Commissioner - I quote, 'that interception must be used exceptionally'.
Az értékek közösségével kapcsolatban idézném a biztos úr szavait: "Lehallgatási tevékenységet csak kivételes esetekben lehet folytatni.”
EnglishWhile not a great lawyer like Mrs Wallis, I am a lawyer, and I know that you must only use interception exceptionally.
Nem vagyok olyan nagy jogász, mint Wallis asszony, de én is jogász vagyok, és tudom, hogy lehallgatási tevékenységet csak kivételes esetekben lehet folytatni.
EnglishIt is true that the European Union is ready to cooperate and to contribute to the interception and, if necessary, to the rescue of ships in the Mediterranean.
Igaz, hogy az Európai Unió kész együttműködni a Földközi-tengeren a hajók elfogásában, és szükség esetén azok mentésében, és ezekhez hozzá is járul.
EnglishAmong these were the Eighth Chief Directorate and the Sixteenth Directorate, both charged with electronic surveillance, radio interception, phone tapping and spy satellites.
A nyolcadik fődirektorátus és a tizenhatodik direktorátus elektronikus és rádiófigyeléssel, telefonlehallgatással és kémműholdakkal foglalkozott.
EnglishWe receive regular reports of the interception of boatloads of migrants; as a rule, these people are first brought to shore and taken care of.
Rendszeres jelentéseket kapunk arról, hogy zsúfolt csónakokon érkező migránsokat fogtak el; a szabály szerint ezeket az embereket először a szárazföldre viszik, és gondoskodnak róluk.