"inhibition" Ungarisch Übersetzung

EN

"inhibition" auf Ungarisch

EN inhibition
volume_up
{Substantiv}

inhibition (auch: clog, hindrance, retardation)
volume_up
gátlás {Subst.}
Where this has no connection or even correlation with terrorism, that inhibition is a healthy one.
Amikor ezek nem állnak kapcsolatban vagy nem járnak együtt terrorista cselekedetekkel, akkor ez a gátlás helyénvaló.
I opened my arms to her -- and my world, as you can see, was very much influenced and punctuated by embraces and kisses, and Lynelle fell into this style with no inhibition at all.
Világomnak, mint láthattad, állandó fűszere volt az ölelkezés-csókolózás, Lynelle pedig a legcsekélyebb gátlás nélkül átvette ezt a stílust.

Synonyme (Englisch) für "inhibition":

inhibition

Beispielsätze für "inhibition" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Edict is a fragile force, if we are discovered in violation its inhibition may dissolve into smoke.
Az Ediktum törékeny erő; ha a megsértésén kapnak, azonnal érvényét veszti.
EnglishLoss of inhibition is crucial to your success tonight, okay?
A gátlások hiánya létfontosságú a ma esti sikerhez, oké?
EnglishThe other one was an inhibition reducer.
- Az a bizonyos másik egy gátláscsökkentő szer volt.
EnglishThe inspector shouts at her, says the word steal over and over again, until the poor child gets an inhibition - or is it a complex?
A felügyelő kiabál vele, újra meg újra kimondja a lopás" szót, amíg a szegény gyerek gátlást nem kap... vagy komplexust?