EN to inhabit
volume_up
[inhabited|inhabited] {Verb}

to inhabit (auch: to house, to live, to lodge, to range in)
Do you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
Látod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
Kivara is... another entity who inhabits my mind and shares my body with me.
- Kivara... egy másik személyiség, aki az elmémben lakik, és osztozik velem a testemen.
Algeria was France, a part of France, inhabited by three million Frenchmen.
Hiszen Algéria Franciaország, Franciaország része, amelyet hárommillió francia lakik.

Synonyme (Englisch) für "habit":

habit

Beispielsätze für "to inhabit" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is a good world that they inhabit, down there in their frowzy kips and spikes.
Az egy jó világ, ahol ők tanyáznak, áporodott vackukon és odúikban.
EnglishPresident Kennedy said, Our most basic common link... is that we all inhabit this small planet.
Kennedy elnök mondta egyszer: "Mindannyian ezen... kis bolygó lakói vagyunk.
EnglishToday, we inhabit a world where human history seems to be travelling along separate tracks.
Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberi történelem úgy tűnik, különböző utakon halad.
EnglishFor the first time in centuries, all that lay between was safe for the Dwarves to settle and inhabit.
Ezeken a területeken századok óta először élhettek biztonságban a törpék.
EnglishAll Vigo needs now is a living human being to inhabit.
Vigónak pillanatnyilag egy élő emberre van szüksége, akibe beleköltözhet.
EnglishOn one side of that sea is the reality we inhabit.
- A tenger egyik partján terül el a valóság, melyet mi népesítünk be.
EnglishAnd I will inhabit here, or you can inhabit with me in England.
És én letelepedik itt, vagy te letelepedni Anglia.
EnglishWhat would inhabit the Earth three million years from now?
Kik népesítik be a Földet hárommillió év múlva?
EnglishThey were meant to inhabit only the land of sleep.
Ezek az alakok csupán az álmában jelentek meg!
EnglishBut if I were to inhabit that place again....
- De ha ismét abban a házban kellene laknom...
EnglishThat is why such entities inhabit this Mesh.
Nos, így kerültek élőlények a Hálózatba.
EnglishYou have places you cannot go, thoughts you cannot think, worlds that you can no longer inhabit.
Akiket most ellenségnek nevezel, vannak helyek, ahova nem mehetsz, gondolatok, amikre nem gondolhatsz, szavak, amiket többé nem használhatsz.
EnglishAfter all we inhabit the same continent.
Végül is ugyanazon a földrészen élünk.
EnglishAnd when I'm acting a role, I inhabit another self, and I give it life for awhile, because when the self is suspended so is divisiveness and judgment.
És amikor egy szerepet játszom el éppen, beleköltözök egy másik énbe és életet adok neki egy kis időre.
EnglishNone of us is afraid of the living, but the spirits of the dead inhabit those caves and only, the dead may pass through unharmed.
Halandótól egyikünk sem fél, de azokban a barlangokban a holtak szellemei lakoznak, és csak a holtak haladhatnak ott át sértetlenül.
EnglishMr President, it may be a useful coincidence that I am speaking after Godfrey Bloom, who seems to inhabit somewhere deep within the 19th century.
Elnök úr, talán hasznos egybeesés, hogy Godfrey Bloom után következem, aki láthatóan leragadt valahol a XIX. közepén.
EnglishSo there was Hippolyte Paul De Mille's gift to whoever was going to inhabit Midland City next: the restless ghost of Will Fairchild.
Ez volt tehát Hippolyte Paul De Mille ajándéka mindenkinek, aki valaha Midland City lakosa lesz: Will Fairchild nyughatatlan szelleme.
EnglishPeople inhabit them and make their public education, health and transport services, their trade and industry, and their cultural activities work.
Emberek lakják, és ők működtetik az oktatást, az egészségügyi és közlekedési szolgáltatásokat, a kereskedelmet és az ipart, és kulturális tevékenységeiket.
EnglishScientists have speculated that as many as 10 million species may inhabit the deep sea, biodiversity comparable to the world's richest tropical rain forests.
A tudósok becslése szerint akár 10 millió faj is élhet a mélytengerekben. Ez a változatosság csak a világ leggazdagabb élővilágú esőerdőihez hasonlítható.
EnglishBrambles and wild scratching things inhabit the chapel below, where the paintings are still visible to no one and the sacred relics of the consecrated altar stone are beneath heaps of dust.
Gyepürózsa és karmos burján tenyészik a lenti kápolnában, amelynek képeit továbbra sem láthatja senki, és az oltár ereklyéit vastagon belepte a por.