"inbred" Ungarisch Übersetzung

EN

"inbred" auf Ungarisch

EN inbred
volume_up
{Adjektiv}

Now Mona, Mona came down from an intensely inbred line of the family.
Mona a családnak egy hatványozottan beltenyésztésű ágából származik.

Synonyme (Englisch) für "inbred":

inbred

Beispielsätze für "inbred" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis condition shall apply to inbred lines of maize correspondingly.
Ez a feltétel hasonlóan vonatkozik a kukoricafajták beltenyésztett vonalára is.
EnglishIt was expected by them that, because of his inbred parentage, he would become a moral monster.
Úgy gondolták, bel-tenyésztettsége miatt erkölcstelen szörnyeteggé válik majd.
English(c) Simple hybrid : the first generation of a cross, defined by the breeder, between two inbred lines;
c) Egyszeres hibrid: két beltenyésztett vonal a nemesítő által meghatározott keresztezésének első generációja;
EnglishThe general public might catch on about one of the federal government's nasty secrets: how inbred it is.
A közvélemény felfigyelne a szövetségi kormányzat egyik legtaszítóbb vonására, arra, hogy milyen belterjes magyarázta a férfi.
EnglishVariety or inbred line of maize
5. A kukorica fajtája vagy beltenyésztett vonala
EnglishBeing chosen because you are inbred?
English(e) Three-cross hybrid : the first generation of a cross, defined by the breeder, between an inbred line and a simple hybrid;
e) Hármas keresztezésű hibrid: egy beltenyésztett vonal és egy egyszeres hibrid nemesítő által meghatározott keresztezésének első generációja;
EnglishAnd we also know, said Randall, that this individual is seeking his victims among the most inbred lines in the family.
Valamint azt is tudjuk vette vissza a szót Randall , hogy az individuum a családfa azon ágain keresi áldozatait, ahol a leghalmozottabb a beltenyészet.
English(f) Top Cross hybrid : the first generation of a cross, defined by the breeder, between an inbred line or a simple hybrid and an open-pollinated variety;
f) "Top-cross" hibrid: egy egyszeres hibrid és egy nyílt beporzású változat nemesítő által meghatározott keresztezésének első generációja;
EnglishEven Bella seemed tonight only a half-witted old peasant woman - like hundreds of other women of her kind - inbred, untouched by education or a broader outlook.
Ezen az estén még Bella is csupán félkegyelmű vidéki nőnek tűnt és mennyi van ebből a fajtából! , aki soha nem szerzett műveltséget és szélesebb látókört.
EnglishIt was as though they tried to make up for their inbred inefficiency by viciousness against those whom they blundered into catching.
Az embernek az volt az érzése, hogy az ügyetlenségüket akarják a gonoszságukkal pótolni, azoknak a szerencsétleneknek a rovására, akik valami véletlen folytán fennakadtak a hálójukon.
EnglishIt will also counteract something that is unfortunately happening in the European Union as well: the fact that political debate is, for the most part, likely to be at national level; inbred debate.
Ez kompenzálja majd azt is, ami sajnálatos jelenség az Európai Unióban: az a tény, hogy a politikai vita jellemzően csak nemzeti szinten létezik; egy belső vita.